۶۰۴,۰۰۰تومان

1 در انبار

دسته:

مدل لپ تاپ های سازگار

 • سری HP ProBook 450 G3
  HP ProBook 450 G3 (L6L03AV)
  HP ProBook 450 G3 (L6L04AV)
  HP ProBook 450 G3 (L6L05AV)
  HP ProBook 450 G3 (L6L06AV)
  HP ProBook 450 G3 (L6L07AV)
  HP ProBook 450 G3 (L6L13AV)
  HP ProBook 450 G3 (L6L14AV)
  HP ProBook 450 G3 (P4P35EA)
  HP ProBook 450 G3 (P4P52ET)
  HP ProBook 450 G3 (P4P54ET)
  HP ProBook 450 G3 (P4P56EA)
  HP ProBook 450 G3 (P5R99EA)
  HP ProBook 450 G3 (P5S00EA)
  HP ProBook 450 G3 (P5S01EA)
  HP ProBook 450 G3 (P5T01ES)
  HP ProBook 450 G3 (P5T14ET)
  HP ProBook 450 G3 (T6N78EA)
  HP ProBook 450 G3 (T6Q27ES)
  HP ProBook 450 G3 (T6Q29ES)
  HP ProBook 450 G3 (T6Q45ET)
  HP ProBook 450 G3 (T6Q46ET)
  HP ProBook 450 G3 (T6Q47ET)
  HP ProBook 450 G3 (T6Q54ET)
  HP ProBook 450 G3 (T6R24ES)
  HP ProBook 450 G3 (T6R25ES)
  HP ProBook 450 G3 (V6D97AV)
  HP ProBook 450 G3 (V6D98AV)
  HP ProBook 450 G3 (V6D99AV)
  HP ProBook 450 G3 (V6E00AV)
  HP ProBook 450 G3 (V6E01AV)
  HP ProBook 450 G3 (V6E03AV)
  HP ProBook 450 G3 (V6E07AV)
  HP ProBook 450 G3 (V6E08AV)
  HP ProBook 450 G3 (W4Q15ET)
  HP ProBook 450 G3 (W4Q16ET)
  HP ProBook 450 G3 (X0N85ES)
  HP ProBook 450 G3(Y0T61PA)

  سری HP ProBook 450 G4
  HP ProBook 450 G4 (W7C83AV)
  HP ProBook 450 G4 (W7C84AV)
  HP ProBook 450 G4 (W7C85AV)
  HP ProBook 450 G4 (W7C87AV)
  HP ProBook 450 G4 (W7C88AV)
  HP ProBook 450 G4 (W7C89AV)
  HP ProBook 450 G4 (W7C90AV)
  HP ProBook 450 G4 (W7C91AV)
  HP ProBook 450 G4 (W7C92AV)
  HP ProBook 450 G4 (Z2J19AV)

  سری HP ProBook 455 G3
  HP ProBook 455 G3 (L6V83AV)
  HP ProBook 455 G3 (L6V85AV)
  HP ProBook 455 G3 (N2G16AV)

  سری HP ProBook 455 G4
  HP ProBook 455 G4 (W6Q49AV)
  HP ProBook 455 G4 (W6Q50AV)
  HP ProBook 455 G4 (W6Q51AV)

  سری HP ProBook 470 G3
  HP ProBook 470 G3 (L6A80AV)
  HP ProBook 470 G3 (L6A83AV)
  HP ProBook 470 G3 (P5R14EA)
  HP ProBook 470 G3 (P5S02EA)
  HP ProBook 470 G3 (P5S03EA)
  HP ProBook 470 G3 (T6Q48ET)
  HP ProBook 470 G3 (T6Q49ET)
  HP ProBook 470 G3 (T6Q50ET)
  HP ProBook 470 G3 (V5C70AV)
  HP ProBook 470 G3 (V5C71AV)
  HP ProBook 470 G3 (V5C74AV)
  HP ProBook 470 G3 (W4Q17ET)
  HP ProBook 470 G3 (X0N87ES)
  HP ProBook 470 G3 (X0P39ES)

  سری HP ProBook 470 G4
  HP ProBook 470 G4 (W6R37AV)
  HP ProBook 470 G4 (W6R38AV)
  HP ProBook 470 G4 (W6R39AV)

پارت نامبر های سازگار

 • HP 805047-851
  HP 805294-001
  HP 811063-421
  HP 811346-001
  HP HSTNN-DB7B
  HP HSTNN-PB6Q
  HP HSTNN-Q94C
  HP HSTNN-Q95C
  HP HSTNN-Q97C
  HP P3G15AA
  HP P3G16AA
  HP RI04
  HP RI04XL
  HP RI06XL
مدل لپ تاپ های سازگار

سری HP ProBook 450 G3
HP ProBook 450 G3 (L6L03AV)
HP ProBook 450 G3 (L6L04AV)
HP ProBook 450 G3 (L6L05AV)
HP ProBook 450 G3 (L6L06AV)
HP ProBook 450 G3 (L6L07AV)
HP ProBook 450 G3 (L6L13AV)
HP ProBook 450 G3 (L6L14AV)
HP ProBook 450 G3 (P4P35EA)
HP ProBook 450 G3 (P4P52ET)
HP ProBook 450 G3 (P4P54ET)
HP ProBook 450 G3 (P4P56EA)
HP ProBook 450 G3 (P5R99EA)
HP ProBook 450 G3 (P5S00EA)
HP ProBook 450 G3 (P5S01EA)
HP ProBook 450 G3 (P5T01ES)
HP ProBook 450 G3 (P5T14ET)
HP ProBook 450 G3 (T6N78EA)
HP ProBook 450 G3 (T6Q27ES)
HP ProBook 450 G3 (T6Q29ES)
HP ProBook 450 G3 (T6Q45ET)
HP ProBook 450 G3 (T6Q46ET)
HP ProBook 450 G3 (T6Q47ET)
HP ProBook 450 G3 (T6Q54ET)
HP ProBook 450 G3 (T6R24ES)
HP ProBook 450 G3 (T6R25ES)
HP ProBook 450 G3 (V6D97AV)
HP ProBook 450 G3 (V6D98AV) 
HP ProBook 450 G3 (V6D99AV)
HP ProBook 450 G3 (V6E00AV)
HP ProBook 450 G3 (V6E01AV)
HP ProBook 450 G3 (V6E03AV)
HP ProBook 450 G3 (V6E07AV)
HP ProBook 450 G3 (V6E08AV)
HP ProBook 450 G3 (W4Q15ET)
HP ProBook 450 G3 (W4Q16ET)
HP ProBook 450 G3 (X0N85ES)
HP ProBook 450 G3(Y0T61PA)

سری HP ProBook 450 G4
HP ProBook 450 G4 (W7C83AV)
HP ProBook 450 G4 (W7C84AV)
HP ProBook 450 G4 (W7C85AV)
HP ProBook 450 G4 (W7C87AV)
HP ProBook 450 G4 (W7C88AV)
HP ProBook 450 G4 (W7C89AV)
HP ProBook 450 G4 (W7C90AV)
HP ProBook 450 G4 (W7C91AV)
HP ProBook 450 G4 (W7C92AV)
HP ProBook 450 G4 (Z2J19AV)

سری HP ProBook 455 G3
HP ProBook 455 G3 (L6V83AV)
HP ProBook 455 G3 (L6V85AV)
HP ProBook 455 G3 (N2G16AV)

سری HP ProBook 455 G4
HP ProBook 455 G4 (W6Q49AV)
HP ProBook 455 G4 (W6Q50AV)
HP ProBook 455 G4 (W6Q51AV)

سری HP ProBook 470 G3
HP ProBook 470 G3 (L6A80AV)
HP ProBook 470 G3 (L6A83AV)
HP ProBook 470 G3 (P5R14EA)
HP ProBook 470 G3 (P5S02EA)
HP ProBook 470 G3 (P5S03EA)
HP ProBook 470 G3 (T6Q48ET)
HP ProBook 470 G3 (T6Q49ET)
HP ProBook 470 G3 (T6Q50ET)
HP ProBook 470 G3 (V5C70AV)
HP ProBook 470 G3 (V5C71AV)
HP ProBook 470 G3 (V5C74AV)
HP ProBook 470 G3 (W4Q17ET)
HP ProBook 470 G3 (X0N87ES)
HP ProBook 470 G3 (X0P39ES)

سری HP ProBook 470 G4
HP ProBook 470 G4 (W6R37AV)
HP ProBook 470 G4 (W6R38AV)
HP ProBook 470 G4 (W6R39AV)

ظرفیت

2200 میلی آمپر ساعت

ولتاژ

14.4 ولت

تعداد سلول

4

پارت نامبر های سازگار

HP 805047-851 
HP 805294-001
HP 811063-421
HP 811346-001
HP HSTNN-DB7B
HP HSTNN-PB6Q
HP HSTNN-Q94C
HP HSTNN-Q95C
HP HSTNN-Q97C
HP P3G15AA
HP P3G16AA 
HP RI04
HP RI04XL
HP RI06XL