ساعات کار: شنبه تا چهارشنبه 9 تا 18:30 / پنجشنبه 9 تا 13:30 (به جز روزهای تعطیل)

شماره تماس: 7869928-0913 (طاهری)

نشانی: میدان آزادی ابتدای چهارباغ بالا مرکز خرید هزار جریب طبقه دوم واحد 258

کد پستی: 8173975987

ایمیل: info@behinafzarco.ir