۵۱۲,۰۰۰تومان

1 در انبار

دسته:

مدل لپ تاپ های سازگار

 • Compaq 320
  Compaq 321
  Compaq 325
  Compaq 326
  Compaq 420
  Compaq 421
  Compaq 620
  Compaq 621

  HP 420
  HP 425
  HP 620
  HP 625

  HP 4320t

  HP ProBook 4320s
  HP ProBook 4321s
  HP ProBook 4325s
  HP ProBook 4326s
  HP ProBook 4420s
  HP ProBook 4421s
  HP ProBook 4425s
  HP ProBook 4520s
  HP ProBook 4525s

  HP HSTNN-Q81C
  HP HSTNN-Q78C-3
  HP HSTNN-Q78C-4
  HP HSTNN-I86C-3
  HP HSTNN-I86C-4
  HP HSTNN-I86C-5
  HP HSTNN-I85C-3
  HP HSTNN-I85C-4
  HP HSTNN-I85C-5
  HP HSTNN-W79C-5
  HP HSTNN-W80C

  HP HSTNN-I85C
  HP HSTNN-I85C-3
  HP HSTNN-I85C-4
  HP HSTNN-I85C-5
  HP HSTNN-I86C-3
  HP HSTNN-I86C-4
  HP HSTNN-I86C-5
  HP HSTNN-Q81C
  HP HSTNN-Q78C-3
  HP HSTNN-Q78C-4
  HP HSTNN-W79C-5
  HP HSTNN-W80C

پارت نامبر های سازگار

 • HP 586006-761
  HP 587706-121
  HP 587706-241
  HP 587706-541
  HP 587706-741
  HP 587706-751
  HP 592909-221
  HP 593572-001
  HP 593573-001
  HP BQ350AA
  HP HSTNN-CB1A
  HP HSTNN-CB1B
  HP HSTNN-DB1A
  HP HSTNN-DB1B
  HP HSTNN-IB1A
  HP HSTNN-IB1B
  HP HSTNN-LB1A
  HP HSTNN-LB1B
  HP HSTNN-UB1A
  HP HSTNN-UB1B
  HP HSTNN-YB1A
  HP HSTNN-YB1B
  HP PH06
  HP PH09
مدل لپ تاپ های سازگار

Compaq 320
Compaq 321
Compaq 325
Compaq 326
Compaq 420
Compaq 421
Compaq 620
Compaq 621

HP 420
HP 425
HP 620
HP 625

HP 4320t

HP ProBook 4320s
HP ProBook 4321s
HP ProBook 4325s
HP ProBook 4326s
HP ProBook 4420s
HP ProBook 4421s
HP ProBook 4425s
HP ProBook 4520s
HP ProBook 4525s

HP HSTNN-Q81C
HP HSTNN-Q78C-3
HP HSTNN-Q78C-4
HP HSTNN-I86C-3
HP HSTNN-I86C-4
HP HSTNN-I86C-5
HP HSTNN-I85C-3
HP HSTNN-I85C-4
HP HSTNN-I85C-5
HP HSTNN-W79C-5
HP HSTNN-W80C

HP HSTNN-I85C
HP HSTNN-I85C-3
HP HSTNN-I85C-4
HP HSTNN-I85C-5
HP HSTNN-I86C-3
HP HSTNN-I86C-4
HP HSTNN-I86C-5
HP HSTNN-Q81C
HP HSTNN-Q78C-3
HP HSTNN-Q78C-4
HP HSTNN-W79C-5
HP HSTNN-W80C

ظرفیت

5200 میلی آمپر ساعت

ولتاژ

10.8 ولت

تعداد سلول

6

پارت نامبر های سازگار

HP 586006-761
HP 587706-121
HP 587706-241
HP 587706-541
HP 587706-741
HP 587706-751
HP 592909-221
HP 593572-001
HP 593573-001
HP BQ350AA
HP HSTNN-CB1A
HP HSTNN-CB1B
HP HSTNN-DB1A
HP HSTNN-DB1B
HP HSTNN-IB1A
HP HSTNN-IB1B
HP HSTNN-LB1A
HP HSTNN-LB1B
HP HSTNN-UB1A
HP HSTNN-UB1B
HP HSTNN-YB1A
HP HSTNN-YB1B
HP PH06
HP PH09