۷۰۰,۰۰۰ تومان

1 عدد در انبار

توضیحات

مدل لپ تاپ های سازگار

 • سری HP Pavilion 14-AN000
  Pavilion 14-an010
  Pavilion 14-an011
  Pavilion 14-an012
  Pavilion 14-an013
  Pavilion 14-an014
  Pavilion 14-an015
  Pavilion 14-an016
  Pavilion 14-an058
  Pavilion 14-an060

  سری HP Pavilion 14G-AD000
  Pavilion 14g-ad000

  سری HP Pavilion 14Q-AJ000
  Pavilion 14q-aj000

  سری HP Pavilion 15-AC000
  Pavilion 15-ac000
  Pavilion 15-ac097TU
  Pavilion 15-ac097UR
  Pavilion 15-ac098NIA
  Pavilion 15-ac098NX
  Pavilion 15-ac098TU
  Pavilion 15-ac098UR
  Pavilion 15-ac099NIA
  Pavilion 15-ac099TU
  Pavilion 15-ac099UR
  Pavilion 15-ac100
  Pavilion 15-ac100ND
  Pavilion 15-ac100NF
  Pavilion 15-ac100NI
  Pavilion 15-ac100NIA
  Pavilion 15-ac198TU
  Pavilion 15-ac198TX
  Pavilion 15-ac199ne
  Pavilion 15-ac199nia
  Pavilion 15-ac199TU
  Pavilion 15-ac199TX
  Pavilion 15-ac199ur
  Pavilion 15-ac500
  Pavilion 15-ac501TU
  Pavilion 15-ac502TU
  Pavilion 15-ac503TU
  Pavilion 15-ac504TU
  Pavilion 15-ac505TU
  Pavilion 15-ac506TU
  Pavilion 15-ac600
  Pavilion 15-ac600ur
  Pavilion 15-ac601TU
  Pavilion 15-ac601TX
  Pavilion 15-ac602TU
  Pavilion 15-ac602TX
  Pavilion 15-ac603TU
  Pavilion 15-ac603TX
  Pavilion 15-ac604TU
  Pavilion 15-ac604TX
  Pavilion 15-ac605TU
  Pavilion 15-ac606TU
  Pavilion 15-ac607TU
  Pavilion 15-ac608TU

  سری HP Pavilion 15-AF000
  Pavilion 15-af087nw
  Pavilion 15-af091ng
  Pavilion 15-af093ng
  Pavilion 15-af100
  Pavilion 15-af100na
  Pavilion 15-af100nc
  Pavilion 15-af100nf
  Pavilion 15-af100nia

  سری HP Pavilion 15-AY000
  Pavilion 15-ay101
  Pavilion 15-ay107
  Pavilion 15-ay108
  Pavilion 15-ay114
  Pavilion 15-ay116
  Pavilion 15-ay117
  Pavilion 15-ay118
  Pavilion 15-ay122
  Pavilion 15-ay123
  Pavilion 15-ay125
  Pavilion 15-ay127
  Pavilion 15-ay128
  Pavilion 15-ay129
  Pavilion 15-ay132
  Pavilion 15-ay164
  Pavilion 15-ay165
  Pavilion 15-ay167
  Pavilion 15-ay170
  Pavilion 15-ay191

  سری HP Pavilion 15-BA000
  Pavilion 15-ba006nl
  Pavilion 15-ba034
  Pavilion 15-ba046
  Pavilion 15-ba047
  Pavilion 15-ba053
  Pavilion 15-ba059
  Pavilion 15-ba061
  Pavilion 15-ba062
  Pavilion 15-ba063
  Pavilion 15-ba064
  Pavilion 15-ba065
  Pavilion 15-ba073

  سری HP Pavilion 15G-AD000
  Pavilion 15g-ad000
  Pavilion 15g-ad100
  Pavilion 15g-ad001TX
  Pavilion 15g-ad002TX
  Pavilion 15g-ad003TX
  Pavilion 15g-ad004TX
  Pavilion 15g-ad005TX
  Pavilion 15g-ad006TX
  Pavilion 15g-ad007TX
  Pavilion 15g-ad101TX
  Pavilion 15g-ad102TX
  Pavilion 15g-ad103TX
  Pavilion 15g-ad104TX
  Pavilion 15g-ad105TX
  Pavilion 15g-ad106TX
  Pavilion 15g-ad107TX
  Pavilion 15g-ad108TX
  Pavilion 15g-ad109TX
  Pavilion 15g-ad110TX

  سری HP Pavilion 15Q-AJ000
  Pavilion 15q-aj000
  Pavilion 15q-aj100
  Pavilion 15q-aj001TX
  Pavilion 15q-aj002TX
  Pavilion 15q-aj003TX
  Pavilion 15q-aj004TX
  Pavilion 15q-aj005TX
  Pavilion 15q-aj006TX
  Pavilion 15q-aj101TX
  Pavilion 15q-aj102TX
  Pavilion 15q-aj103TX
  Pavilion 15q-aj104TX
  Pavilion 15q-aj105TX
  Pavilion 15q-aj107TX
  Pavilion 15q-aj108TX
  Pavilion 15q-aj109TX
  Pavilion 15q-aj110TX
  Pavilion 15q-aj111TX

  سری HP Pavilion 15T-AC000
  Pavilion 15t-ac000
  Pavilion 15t-ac100

  سری Pavilion 15Z-AF000
  Pavilion 15Z-af000

  سری HP 200 G4 / G5
  240 G4
  245 G4
  246 G4
  250 G4
  250 G5
  250 G5
  255 G4
  255 G5
  256 G4

پارت نامبر های سازگار

 • HP 807611-131
  HP 807611-141
  HP 807611-421
  HP 807611-831
  HP 807612-131
  HP 807612-141
  HP 807612-421
  HP 807612-831
  HP 807956-001
  HP 807957-001
  HP HS03
  HP HS03031
  HP HS03031-CL
  HP HS04
  HP HS04041
  HP HS04041-CL
  HP HSTNN-1B7B
  HP HSTNN-IB7B
  HP HSTNN-LB6U
  HP HSTNN-LB6V
  HP HSTNN-PB6S
  HP M2Q95AA
  HP N2L85AA
  HP TPN-1119
  HP TPN-1120
  HP TPN-C125
  HP TPN-C126

توضیحات تکمیلی

مدل لپ تاپ های سازگار

سری HP Pavilion 14-AN000
Pavilion 14-an010
Pavilion 14-an011
Pavilion 14-an012
Pavilion 14-an013
Pavilion 14-an014
Pavilion 14-an015
Pavilion 14-an016
Pavilion 14-an058
Pavilion 14-an060

سری HP Pavilion 14G-AD000
Pavilion 14g-ad000

سری HP Pavilion 14Q-AJ000
Pavilion 14q-aj000

سری HP Pavilion 15-AC000
Pavilion 15-ac000
Pavilion 15-ac097TU
Pavilion 15-ac097UR
Pavilion 15-ac098NIA
Pavilion 15-ac098NX
Pavilion 15-ac098TU
Pavilion 15-ac098UR
Pavilion 15-ac099NIA
Pavilion 15-ac099TU
Pavilion 15-ac099UR
Pavilion 15-ac100
Pavilion 15-ac100ND
Pavilion 15-ac100NF
Pavilion 15-ac100NI
Pavilion 15-ac100NIA
Pavilion 15-ac198TU
Pavilion 15-ac198TX
Pavilion 15-ac199ne
Pavilion 15-ac199nia
Pavilion 15-ac199TU
Pavilion 15-ac199TX
Pavilion 15-ac199ur
Pavilion 15-ac500
Pavilion 15-ac501TU
Pavilion 15-ac502TU
Pavilion 15-ac503TU
Pavilion 15-ac504TU
Pavilion 15-ac505TU
Pavilion 15-ac506TU
Pavilion 15-ac600
Pavilion 15-ac600ur
Pavilion 15-ac601TU
Pavilion 15-ac601TX
Pavilion 15-ac602TU
Pavilion 15-ac602TX
Pavilion 15-ac603TU
Pavilion 15-ac603TX
Pavilion 15-ac604TU
Pavilion 15-ac604TX
Pavilion 15-ac605TU
Pavilion 15-ac606TU
Pavilion 15-ac607TU
Pavilion 15-ac608TU

سری HP Pavilion 15-AF000
Pavilion 15-af087nw
Pavilion 15-af091ng
Pavilion 15-af093ng
Pavilion 15-af100
Pavilion 15-af100na
Pavilion 15-af100nc
Pavilion 15-af100nf
Pavilion 15-af100nia

سری HP Pavilion 15-AY000
Pavilion 15-ay101
Pavilion 15-ay107
Pavilion 15-ay108
Pavilion 15-ay114
Pavilion 15-ay116
Pavilion 15-ay117
Pavilion 15-ay118
Pavilion 15-ay122
Pavilion 15-ay123
Pavilion 15-ay125
Pavilion 15-ay127
Pavilion 15-ay128
Pavilion 15-ay129
Pavilion 15-ay132
Pavilion 15-ay164
Pavilion 15-ay165
Pavilion 15-ay167
Pavilion 15-ay170
Pavilion 15-ay191

سری HP Pavilion 15-BA000
Pavilion 15-ba006nl
Pavilion 15-ba034
Pavilion 15-ba046
Pavilion 15-ba047
Pavilion 15-ba053
Pavilion 15-ba059
Pavilion 15-ba061
Pavilion 15-ba062
Pavilion 15-ba063
Pavilion 15-ba064
Pavilion 15-ba065
Pavilion 15-ba073

سری HP Pavilion 15G-AD000
Pavilion 15g-ad000
Pavilion 15g-ad100
Pavilion 15g-ad001TX
Pavilion 15g-ad002TX
Pavilion 15g-ad003TX
Pavilion 15g-ad004TX
Pavilion 15g-ad005TX
Pavilion 15g-ad006TX
Pavilion 15g-ad007TX
Pavilion 15g-ad101TX
Pavilion 15g-ad102TX
Pavilion 15g-ad103TX
Pavilion 15g-ad104TX
Pavilion 15g-ad105TX
Pavilion 15g-ad106TX
Pavilion 15g-ad107TX
Pavilion 15g-ad108TX
Pavilion 15g-ad109TX
Pavilion 15g-ad110TX

سری HP Pavilion 15Q-AJ000
Pavilion 15q-aj000
Pavilion 15q-aj100
Pavilion 15q-aj001TX
Pavilion 15q-aj002TX
Pavilion 15q-aj003TX
Pavilion 15q-aj004TX
Pavilion 15q-aj005TX
Pavilion 15q-aj006TX
Pavilion 15q-aj101TX
Pavilion 15q-aj102TX
Pavilion 15q-aj103TX
Pavilion 15q-aj104TX
Pavilion 15q-aj105TX
Pavilion 15q-aj107TX
Pavilion 15q-aj108TX
Pavilion 15q-aj109TX
Pavilion 15q-aj110TX
Pavilion 15q-aj111TX

سری HP Pavilion 15T-AC000
Pavilion 15t-ac000
Pavilion 15t-ac100

سری Pavilion 15Z-AF000
Pavilion 15Z-af000

سری HP 200 G4 / G5
240 G4
245 G4
246 G4
250 G4
250 G5
250 G5
255 G4
255 G5
256 G4

ظرفیت

2200 میلی آمپر ساعت

ولتاژ

14.6 ولت

تعداد سلول

4

پارت نامبر های سازگار

HP 807611-131
HP 807611-141
HP 807611-421
HP 807611-831
HP 807612-131
HP 807612-141
HP 807612-421
HP 807612-831
HP 807956-001
HP 807957-001
HP HS03
HP HS03031
HP HS03031-CL
HP HS04
HP HS04041
HP HS04041-CL
HP HSTNN-1B7B
HP HSTNN-IB7B
HP HSTNN-LB6U
HP HSTNN-LB6V
HP HSTNN-PB6S
HP M2Q95AA
HP N2L85AA
HP TPN-1119
HP TPN-1120
HP TPN-C125
HP TPN-C126

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “باتری لپ تاپ اچ پی مدل HP HS04”