۸۵۰,۰۰۰تومان

1 عدد در انبار

دسته:

مدل لپ تاپ های سازگار

 • سری HP Pavilion 14-AN000
  Pavilion 14-an010
  Pavilion 14-an011
  Pavilion 14-an012
  Pavilion 14-an013
  Pavilion 14-an014
  Pavilion 14-an015
  Pavilion 14-an016
  Pavilion 14-an058
  Pavilion 14-an060

  سری HP Pavilion 14G-AD000
  Pavilion 14g-ad000

  سری HP Pavilion 14Q-AJ000
  Pavilion 14q-aj000

  سری HP Pavilion 15-AC000
  Pavilion 15-ac000
  Pavilion 15-ac097TU
  Pavilion 15-ac097UR
  Pavilion 15-ac098NIA
  Pavilion 15-ac098NX
  Pavilion 15-ac098TU
  Pavilion 15-ac098UR
  Pavilion 15-ac099NIA
  Pavilion 15-ac099TU
  Pavilion 15-ac099UR
  Pavilion 15-ac100
  Pavilion 15-ac100ND
  Pavilion 15-ac100NF
  Pavilion 15-ac100NI
  Pavilion 15-ac100NIA
  Pavilion 15-ac198TU
  Pavilion 15-ac198TX
  Pavilion 15-ac199ne
  Pavilion 15-ac199nia
  Pavilion 15-ac199TU
  Pavilion 15-ac199TX
  Pavilion 15-ac199ur
  Pavilion 15-ac500
  Pavilion 15-ac501TU
  Pavilion 15-ac502TU
  Pavilion 15-ac503TU
  Pavilion 15-ac504TU
  Pavilion 15-ac505TU
  Pavilion 15-ac506TU
  Pavilion 15-ac600
  Pavilion 15-ac600ur
  Pavilion 15-ac601TU
  Pavilion 15-ac601TX
  Pavilion 15-ac602TU
  Pavilion 15-ac602TX
  Pavilion 15-ac603TU
  Pavilion 15-ac603TX
  Pavilion 15-ac604TU
  Pavilion 15-ac604TX
  Pavilion 15-ac605TU
  Pavilion 15-ac606TU
  Pavilion 15-ac607TU
  Pavilion 15-ac608TU

  سری HP Pavilion 15-AF000
  Pavilion 15-af087nw
  Pavilion 15-af091ng
  Pavilion 15-af093ng
  Pavilion 15-af100
  Pavilion 15-af100na
  Pavilion 15-af100nc
  Pavilion 15-af100nf
  Pavilion 15-af100nia

  سری HP Pavilion 15-AY000
  Pavilion 15-ay101
  Pavilion 15-ay107
  Pavilion 15-ay108
  Pavilion 15-ay114
  Pavilion 15-ay116
  Pavilion 15-ay117
  Pavilion 15-ay118
  Pavilion 15-ay122
  Pavilion 15-ay123
  Pavilion 15-ay125
  Pavilion 15-ay127
  Pavilion 15-ay128
  Pavilion 15-ay129
  Pavilion 15-ay132
  Pavilion 15-ay164
  Pavilion 15-ay165
  Pavilion 15-ay167
  Pavilion 15-ay170
  Pavilion 15-ay191

  سری HP Pavilion 15-BA000
  Pavilion 15-ba006nl
  Pavilion 15-ba034
  Pavilion 15-ba046
  Pavilion 15-ba047
  Pavilion 15-ba053
  Pavilion 15-ba059
  Pavilion 15-ba061
  Pavilion 15-ba062
  Pavilion 15-ba063
  Pavilion 15-ba064
  Pavilion 15-ba065
  Pavilion 15-ba073

  سری HP Pavilion 15G-AD000
  Pavilion 15g-ad000
  Pavilion 15g-ad100
  Pavilion 15g-ad001TX
  Pavilion 15g-ad002TX
  Pavilion 15g-ad003TX
  Pavilion 15g-ad004TX
  Pavilion 15g-ad005TX
  Pavilion 15g-ad006TX
  Pavilion 15g-ad007TX
  Pavilion 15g-ad101TX
  Pavilion 15g-ad102TX
  Pavilion 15g-ad103TX
  Pavilion 15g-ad104TX
  Pavilion 15g-ad105TX
  Pavilion 15g-ad106TX
  Pavilion 15g-ad107TX
  Pavilion 15g-ad108TX
  Pavilion 15g-ad109TX
  Pavilion 15g-ad110TX

  سری HP Pavilion 15Q-AJ000
  Pavilion 15q-aj000
  Pavilion 15q-aj100
  Pavilion 15q-aj001TX
  Pavilion 15q-aj002TX
  Pavilion 15q-aj003TX
  Pavilion 15q-aj004TX
  Pavilion 15q-aj005TX
  Pavilion 15q-aj006TX
  Pavilion 15q-aj101TX
  Pavilion 15q-aj102TX
  Pavilion 15q-aj103TX
  Pavilion 15q-aj104TX
  Pavilion 15q-aj105TX
  Pavilion 15q-aj107TX
  Pavilion 15q-aj108TX
  Pavilion 15q-aj109TX
  Pavilion 15q-aj110TX
  Pavilion 15q-aj111TX

  سری HP Pavilion 15T-AC000
  Pavilion 15t-ac000
  Pavilion 15t-ac100

  سری Pavilion 15Z-AF000
  Pavilion 15Z-af000

  سری HP 200 G4 / G5
  240 G4
  245 G4
  246 G4
  250 G4
  250 G5
  250 G5
  255 G4
  255 G5
  256 G4

پارت نامبر های سازگار

 • HP 807611-131
  HP 807611-141
  HP 807611-421
  HP 807611-831
  HP 807612-131
  HP 807612-141
  HP 807612-421
  HP 807612-831
  HP 807956-001
  HP 807957-001
  HP HS03
  HP HS03031
  HP HS03031-CL
  HP HS04
  HP HS04041
  HP HS04041-CL
  HP HSTNN-1B7B
  HP HSTNN-IB7B
  HP HSTNN-LB6U
  HP HSTNN-LB6V
  HP HSTNN-PB6S
  HP M2Q95AA
  HP N2L85AA
  HP TPN-1119
  HP TPN-1120
  HP TPN-C125
  HP TPN-C126
مدل لپ تاپ های سازگار

سری HP Pavilion 14-AN000
Pavilion 14-an010
Pavilion 14-an011
Pavilion 14-an012
Pavilion 14-an013
Pavilion 14-an014
Pavilion 14-an015
Pavilion 14-an016
Pavilion 14-an058
Pavilion 14-an060

سری HP Pavilion 14G-AD000
Pavilion 14g-ad000

سری HP Pavilion 14Q-AJ000
Pavilion 14q-aj000

سری HP Pavilion 15-AC000
Pavilion 15-ac000
Pavilion 15-ac097TU
Pavilion 15-ac097UR
Pavilion 15-ac098NIA
Pavilion 15-ac098NX
Pavilion 15-ac098TU
Pavilion 15-ac098UR
Pavilion 15-ac099NIA
Pavilion 15-ac099TU
Pavilion 15-ac099UR
Pavilion 15-ac100
Pavilion 15-ac100ND
Pavilion 15-ac100NF
Pavilion 15-ac100NI
Pavilion 15-ac100NIA
Pavilion 15-ac198TU
Pavilion 15-ac198TX
Pavilion 15-ac199ne
Pavilion 15-ac199nia
Pavilion 15-ac199TU
Pavilion 15-ac199TX
Pavilion 15-ac199ur
Pavilion 15-ac500
Pavilion 15-ac501TU
Pavilion 15-ac502TU
Pavilion 15-ac503TU
Pavilion 15-ac504TU
Pavilion 15-ac505TU
Pavilion 15-ac506TU
Pavilion 15-ac600
Pavilion 15-ac600ur
Pavilion 15-ac601TU
Pavilion 15-ac601TX
Pavilion 15-ac602TU
Pavilion 15-ac602TX
Pavilion 15-ac603TU
Pavilion 15-ac603TX
Pavilion 15-ac604TU
Pavilion 15-ac604TX
Pavilion 15-ac605TU
Pavilion 15-ac606TU
Pavilion 15-ac607TU
Pavilion 15-ac608TU

سری HP Pavilion 15-AF000
Pavilion 15-af087nw
Pavilion 15-af091ng
Pavilion 15-af093ng
Pavilion 15-af100
Pavilion 15-af100na
Pavilion 15-af100nc
Pavilion 15-af100nf
Pavilion 15-af100nia

سری HP Pavilion 15-AY000
Pavilion 15-ay101
Pavilion 15-ay107
Pavilion 15-ay108
Pavilion 15-ay114
Pavilion 15-ay116
Pavilion 15-ay117
Pavilion 15-ay118
Pavilion 15-ay122
Pavilion 15-ay123
Pavilion 15-ay125
Pavilion 15-ay127
Pavilion 15-ay128
Pavilion 15-ay129
Pavilion 15-ay132
Pavilion 15-ay164
Pavilion 15-ay165
Pavilion 15-ay167
Pavilion 15-ay170
Pavilion 15-ay191

سری HP Pavilion 15-BA000
Pavilion 15-ba006nl
Pavilion 15-ba034
Pavilion 15-ba046
Pavilion 15-ba047
Pavilion 15-ba053
Pavilion 15-ba059
Pavilion 15-ba061
Pavilion 15-ba062
Pavilion 15-ba063
Pavilion 15-ba064
Pavilion 15-ba065
Pavilion 15-ba073

سری HP Pavilion 15G-AD000
Pavilion 15g-ad000
Pavilion 15g-ad100
Pavilion 15g-ad001TX
Pavilion 15g-ad002TX
Pavilion 15g-ad003TX
Pavilion 15g-ad004TX
Pavilion 15g-ad005TX
Pavilion 15g-ad006TX
Pavilion 15g-ad007TX
Pavilion 15g-ad101TX
Pavilion 15g-ad102TX
Pavilion 15g-ad103TX
Pavilion 15g-ad104TX
Pavilion 15g-ad105TX
Pavilion 15g-ad106TX
Pavilion 15g-ad107TX
Pavilion 15g-ad108TX
Pavilion 15g-ad109TX
Pavilion 15g-ad110TX

سری HP Pavilion 15Q-AJ000
Pavilion 15q-aj000
Pavilion 15q-aj100
Pavilion 15q-aj001TX
Pavilion 15q-aj002TX
Pavilion 15q-aj003TX
Pavilion 15q-aj004TX
Pavilion 15q-aj005TX
Pavilion 15q-aj006TX
Pavilion 15q-aj101TX
Pavilion 15q-aj102TX
Pavilion 15q-aj103TX
Pavilion 15q-aj104TX
Pavilion 15q-aj105TX
Pavilion 15q-aj107TX
Pavilion 15q-aj108TX
Pavilion 15q-aj109TX
Pavilion 15q-aj110TX
Pavilion 15q-aj111TX

سری HP Pavilion 15T-AC000
Pavilion 15t-ac000
Pavilion 15t-ac100

سری Pavilion 15Z-AF000
Pavilion 15Z-af000

سری HP 200 G4 / G5
240 G4
245 G4
246 G4
250 G4
250 G5
250 G5
255 G4
255 G5
256 G4

ظرفیت

2200 میلی آمپر ساعت

ولتاژ

14.6 ولت

تعداد سلول

4

پارت نامبر های سازگار

HP 807611-131
HP 807611-141
HP 807611-421
HP 807611-831
HP 807612-131
HP 807612-141
HP 807612-421
HP 807612-831
HP 807956-001
HP 807957-001
HP HS03
HP HS03031
HP HS03031-CL
HP HS04
HP HS04041
HP HS04041-CL
HP HSTNN-1B7B
HP HSTNN-IB7B
HP HSTNN-LB6U
HP HSTNN-LB6V
HP HSTNN-PB6S
HP M2Q95AA
HP N2L85AA
HP TPN-1119
HP TPN-1120
HP TPN-C125
HP TPN-C126

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “باتری لپ تاپ اچ پی مدل HP HS04”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  +  59  =  62