۸۰۰,۰۰۰ تومان

2 عدد در انبار

توضیحات

مدل لپ تاپ های سازگار

 • G62-100
 • 2000-2D01TU
 • 2000-2D08SE
 • G62-A06SG
 • Pavilion DV7T-4100
 • Pavilion G4-1216TX
 • Pavilion G6-1165EV
 • Pavilion G6-1170EP
 • Pavilion G6-1312SX
 • Pavilion G6-1338EG
 • Pavilion G6-2012SQ
 • Pavilion G6-2013SX
 • Pavilion G6-2013TU
 • Pavilion G6-2210EIA
 • Pavilion G7-2261SB
 • Presario CQ57-301EZ

پارت نامبر های سازگار

 • 586007-161
 • 586007-222
 • 586007-352
 • 586007-741
 • 586028-321
 • 586028-341
 • 588178-421
 • 588178-542
 • HSTNN-Q66C
 • HSTNN-Q72C
 • HSTNN-XB1E
 • MU06047

توضیحات تکمیلی

مدل لپ تاپ های سازگار

سری Compaq Presario CQ32
Presario CQ32

سری Compaq Presario CQ42
Presario CQ42
Presario CQ42-136TU

سری Compaq Presario CQ43
Presario CQ43

سری Compaq Presario CQ56
Presario CQ56
Presario CQ56-100
Presario CQ56-100SG
Presario CQ56-102EG
Presario CQ56-102SA
Presario CQ56-102SG
Presario CQ56-103EG
Presario CQ56-106SA
Presario CQ56-107SA
Presario CQ56-111SG
Presario CQ56-113SA
Presario CQ56-115DX
Presario CQ56-131SF
Presario CQ56-132SF
Presario CQ56-133EF
Presario CQ56-133SF
Presario CQ56-134EF
Presario CQ56-134SF
Presario CQ56-135SF
Presario CQ56-142SF
Presario CQ56-148SF

سری Compaq Presario CQ57
Presario CQ57

سری Compaq Presario CQ58
Presario CQ58

سری Compaq Presario CQ62
Presario CQ62
Presario CQ62-220SA
Presario CQ62-220US
Presario CQ62-a10SA
Presario CQ62-a10SD
Presario CQ62-a10SO
Presario CQ62-a36SF

سری Compaq Presario CQ72
Presario CQ72

سری HP 250 G1
250 G1 (H6Q77EA)
250 G1 (H6Q81EA)
255 G1 (E1R29AA)
255 G1 (E1R29AAR)
255 G1 (E2B54UT)
255 G1 (E2F68EC)
255 G1 (E2F70EC)
255 G1 (E2F80EC)
255 G1 (E2G14EC)
255 G1 (E3R41UP)
255 G1 (E3U62UT)
255 G1 (E3U63UT)
255 G1 (E3U64UA)
255 G1 (E3U69UT)
255 G1 (E3V08LT)
255 G1 (E3V39UT)
255 G1 (E8L59UP)
255 G1 (F0X41ES)
255 G1 (F0X43ES)
255 G1 (F0X56ES)
255 G1 (F0X65ES)
255 G1 (F0X66ES)
255 G1 (F0X79ES)
255 G1 (F0X87ES)
255 G1 (F0X90EA)
255 G1 (F0X92EA)
255 G1 (F0Y31ES)
255 G1 (F0Z89ES)
255 G1 (F2P86UT)
255 G1 (F2P87UT)
255 G1 (F2P88UA)
255 G1 (F2R83LP)
255 G1 (F7X68ES)
255 G1 (F7X76ES)
255 G1 (F7Y17ES)
255 G1 (H0V10EA)
255 G1 (H0V10EAR)
255 G1 (H0V19EA)
255 G1 (H0V19EAR)
255 G1 (H0V20EA)
255 G1 (H0V20EAR)
255 G1 (H0V21EA)
255 G1 (H0V21EAR)
255 G1 (H0V22EA)
255 G1 (H0V22EAR)
255 G1 (H0V23EA)
255 G1 (H0W03EA)
255 G1 (H0W03EAR)
255 G1 (H0W17EA)
255 G1 (H0W17EAR)
255 G1 (H0W73EA)
255 G1 (H0W73EAR)
255 G1 (H0W74EA)
255 G1 (H6E06EA)
255 G1 (H6E06EAR)
255 G1 (H6E07EA)
255 G1 (H6E07EAR)
255 G1 (H6E08EA)
255 G1 (H6E08EAR)
255 G1 (H6E09EA)
255 G1 (H6E09EAR)
255 G1 (H6E10EA)
255 G1 (H6E11EA)
255 G1 (H6E11EAR)
255 G1 (H6P59EA)
255 G1 (H6P59EAR)
255 G1 (H6P80EA)
255 G1 (H6Q14ES)
255 G1 (H6Q17EA)
255 G1 (H6Q68EA)
255 G1 (H6Q85EA)
255 G1 (H6Q93ES)
255 G1 (H6R05ES)
255 G1 (H6R11EA)
255 G1 (H6R12EA)
255 G1 (H6R13EA)
255 G1 (H6R16EA)
255 G1 (H6R17EA)
255 G1 (H6R18EA)
255 G1 (H6R19EA)
255 G1 (H6R20EA)
255 G1 (H6R21EA)
255 G1 (H6R22EA)
255 G1 (H6R23EA)
255 G1 (H6R24EA)
255 G1 (H6R25EA)
255 G1 (H6R26EA)

سری HP 400
430
431
435
450
455

سری HP 600
630
631
635
636
650
655

سری HP Envy 15-17
Envy 15-1100
Envy 17-1000
Envy 17-1013tx
Envy 17-1050ea
Envy 17-1100
Envy 17-1190ea
Envy 17-1200
Envy 17-2000
Envy 17-2000ef
Envy 17-2001eg
Envy 17-2070nr
Envy 17-2100
Envy 17-2200

سری HP G32
G32

سری HP G42
G42
G42-100
G42-303DX
G42-352TX
G42-361TX
G42-372TX
G42-388TX
G42-398TX
G42t

سری HP G56
G56
G56-100SA
G56-105SA
G56-106EA
G56-106SA
G56-107SA
G56-108SA
G56-130SA

سری HP G62
G62
G62-100
G62-104SA
G62-105SA
G62-106SA
G62-107SA
G62-110ED
G62-110EO
G62-110SA
G62-110SS
G62-112EE
G62-112SO
G62-113SO
G62-120EG
G62-120EL
G62-120SL
G62-120SS
G62-120SW
G62-125EK
G62-130SL
G62-140EL
G62-140ES
G62-140SF
G62-140SS
G62-144DX
G62-149WM
G62-150SF
G62-150SL
G62-165SL
G62-400
G62-450SA
G62-451SA
G62-452SA
G62-456TU
G62-a00
G62-a01SA
G62-a02SA
G62-a03SA
G62-a04SA
G62-a11SE
G62-a12SA
G62-a13SA
G62-a13SE
G62-a14SA
G62-a15EO
G62-a15SA
G62-a16SA
G62-a17SA
G62-a18SA
G62-a19SA
G62-a21SA
G62-a26SA
G62-a27SA
G62-a28SA
G62-a29SA
G62-a30SA
G62-a40SA
G62-a44SA
G62-a50SG
G62-a60SA
G62-b00SA
G62-b09SA
G62-b10SA
G62-b11SA
G62-b12SA
G62-b13EA
G62-b13SA
G62-b15SA
G62-b16EA
G62-b17SA
G62-b18SA
G62-b20SA
G62-b21SA
G62-b23SA
G62-b24SA
G62-b25SA
G62-b27EA
G62-b27SA
G62t

سری HP G72
G72
G72-100
G72-101SA
G72-102SA
G72-105SA
G72-110SA
G72-110SD
G72-120EG
G72-130ED
G72-130SF
G72-150EF
G72-a10SA
G72-a20SA
G72-b01SA
G72-b02SA
G72-b10SA
G72-b15SA
G72-b20SA
G72t

سری HP Pavilion dm4-1000
Pavilion dm4-1000
Pavilion dm4-1050ea
Pavilion dm4-1060sf
Pavilion dm4-1060us
Pavilion dm4-1063cl
Pavilion dm4-1070sf
Pavilion dm4-1100
Pavilion dm4-1100sa
Pavilion dm4-1101ea
Pavilion dm4-1140sa
Pavilion dm4-1150ea
Pavilion dm4-1160us
Pavilion dm4-1162sf
Pavilion dm4-1165dx
Pavilion dm4-1180sf
Pavilion dm4-1200
Pavilion dm4-1265dx
Pavilion dm4-1300
Pavilion dm4-1301sg
Pavilion dm4-1360sf
Pavilion dm4-2000
Pavilion dm4-2100
Pavilion dm4-3000
Pavilion dm4-3100
Pavilion dm4t

سری HP Pavilion dv3
Pavilion dv3-2200
Pavilion dv3-4000
Pavilion dv3-4050ea
Pavilion dv3-4100
Pavilion dv3-4100sa
Pavilion dv3-4200
Pavilion dv3-4300

سری HP Pavilion dv4
Pavilion dv4-4000
Pavilion dv4-4100

سری HP Pavilion dv5
Pavilion dv5-2000
Pavilion dv5-2034la
Pavilion dv5-2045la
Pavilion dv5-2100
Pavilion dv5-2134us
Pavilion dv5-2200
Pavilion dv5-3000

سری HP Pavilion dv6
Pavilion dv6-3000
Pavilion dv6-3032TX
Pavilion dv6-3040sa
Pavilion dv6-3060sa
Pavilion dv6-3065ea
Pavilion dv6-3085ea
Pavilion dv6-3089la
Pavilion dv6-3100
Pavilion dv6-3111sa
Pavilion dv6-3112sa
Pavilion dv6-3118sa
Pavilion dv6-3120sa
Pavilion dv6-3123sa
Pavilion dv6-3125sa
Pavilion dv6-3140sa
Pavilion dv6-3150sa
Pavilion dv6-3163eo
Pavilion dv6-3200
Pavilion dv6-3300
Pavilion dv6-3300sg
Pavilion dv6-3350ef
Pavilion dv6-3351ef
Pavilion dv6-3351sf
Pavilion dv6-3355sf
Pavilion dv6-3362sf
Pavilion dv6-4000
Pavilion dv6-6000
Pavilion dv6-6008eg
Pavilion dv6-6051sf
Pavilion dv6-6091nr
Pavilion dv6-6100
Pavilion dv6-6b00
Pavilion dv6-6c00

سری HP Pavilion dv7
Pavilion dv7-4000
Pavilion dv7-4020sa
Pavilion dv7-4040sa
Pavilion dv7-4050ea
Pavilion dv7-4100
Pavilion dv7-4142eo
Pavilion dv7-4150ea
Pavilion dv7-4180ea
Pavilion dv7-4200
Pavilion dv7-4300
Pavilion dv7-5000
Pavilion dv7-6000
Pavilion dv7-6001sg
Pavilion dv7-6007sg
Pavilion dv7-6008sg
Pavilion dv7-6011sg
Pavilion dv7-6012sg
Pavilion dv7-6013eg
Pavilion dv7-6025eg
Pavilion dv7-6090sf
Pavilion dv7-6097ef
Pavilion dv7-6100
Pavilion dv7-6b00
Pavilion dv7-6c00

سری HP Pavilion g4
Pavilion g4-1000
Pavilion g4-1100
Pavilion g4-1200
Pavilion g4-1300
Pavilion g4-1400
Pavilion g4-2000
Pavilion g4-2100
Pavilion g4-2200
Pavilion g4-2300

سری HP Pavilion g6
Pavilion g6-1000
Pavilion g6-1025sf
Pavilion g6-1046ef
Pavilion g6-1100
Pavilion g6-1200
Pavilion g6-1300
Pavilion g6-1a00
Pavilion g6-1b00
Pavilion g6-1c00
Pavilion g6-1d00
Pavilion g6-2000
Pavilion g6-2100
Pavilion g6-2129so
Pavilion g6-2200
Pavilion g6-2300

سری HP Pavilion g7
Pavilion g7-1000
Pavilion g7-1000eg
Pavilion g7-1000sa
Pavilion g7-1002sg
Pavilion g7-1024eg
Pavilion g7-1025eg
Pavilion g7-1030sf
Pavilion g7-1033eg
Pavilion g7-1033sg
Pavilion g7-1040sf
Pavilion g7-1045ef
Pavilion g7-1045sf
Pavilion g7-1051ef
Pavilion g7-1051sf
Pavilion g7-1053sf
Pavilion g7-1100
Pavilion g7-1200
Pavilion g7-1300
Pavilion g7-2000
Pavilion g7-2100
Pavilion g7-2200
Pavilion g7-2300

Compaq 435
Compaq 436

ظرفیت

2200 میلی آمپر ساعت

ولتاژ

14.4 ولت

تعداد سلول

4

پارت نامبر های سازگار

HP 586006-241
HP 586006-321
HP 586006-541
HP 586007-121
HP 586007-141
HP 586007-541
HP 586028-321
HP 593550-001
HP 593553-001
HP 593554-001
HP 593562-001
HP 593662-001
HP 636631-001
HP HSTNN-CB0W
HP HSTNN-CB0X
HP HSTNN-DB0W
HP HSTNN-DB0X
HP HSTNN-F01C
HP HSTNN-F02C
HP HSTNN-I78C
HP HSTNN-I79C
HP HSTNN-I81C
HP HSTNN-I83C
HP HSTNN-I84C
HP HSTNN-IB0N
HP HSTNN-IB0X
HP HSTNN-IB1E
HP HSTNN-LB0W
HP HSTNN -OB0X
HP HSTNN-OB0Y
HP HSTNN-Q47C
HP HSTNN-Q48C
HP HSTNN-Q49C
HP HSTNN-Q50C
HP HSTNN-Q51C
HP HSTNN-Q60C
HP HSTNN-Q61C
HP HSTNN-Q62C
HP HSTNN-Q63C
HP HSTNN-Q64C
HP HSTNN-UB0W
HP HSTNN-YB0X
HP MU06
HP MU09
HP WD548AA
HP WD549AA

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “باتری لپ تاپ اچ پی مدل HP MU06 (G62)”