مرحله 1: وحشت نکن

مرحله 2: مشکلات شناخته شده را بررسی کن

 • آیا نوشته ها در هم گره خورده اند؟ گزینه Lazy texture caching را خاموش کن.
 • خطوط نازک رنگی رنگی در رابط کاربری می بینی؟ اینها معمولاً با وضوح بیشتر از 1x به وجود می ایندو همیشه قابل تعمیر نیستند. در اینجا Texture scaling کمک می کند.
 • زمین بازی ها شکافته شده؟ کیفیت spline/bezier را بیشتر کن.
 • گوشه کنار بازی سوسو می زند؟ vertex caching را خاموش کنید.
 • صفحه سیاه می شود و یکسری جلوه های دست می روند؟ Skip buffer effects را خاموش کن.

سعی کن همه چیز را در قسمت «Speed hacks» خاموش کنی.

مرحله 3: تنظیم ها خود را تغییر بده

در قسمت System، راهی برای بازنشانی تنظیمات شبیه ساز PSP به پیش فرض وجود دارد. اول از همه این را امتحان کن.

در غیر این صورت، بعضیاز تنظیم ها را باید بررسی کنی (در بخش Graphics):

 • تنظیم های بخش”Speed hacks” را خاموش کن.
 • Backend – اگر می توانی، یکی دیگر را امتحان کن.
 • Mode- هر چیزی به جز “Buffered rendering” باعث ترسیم اشتباه چیزها، صفحه سیاه یا چیزهای گم شده و جلوه های شکسته می شود.
 • Frameskipping – گاهی وقت ها باعث سوسو زدن در صفحه می شود.
 • Rendering resolution – بعضی از بازی ها در وضوح بیشتر از 1X خط های عجیب و غریب نشان می دهند.
 • Texture upscale level – بعضی وقت ها شکل ها و خط های عجیب غریب نشان می دهد.
 • Texture filtering – گزینه “Auto” کاری است که PSP انجام می دهد، اون آن را امتحان کن.
 • I/O timing method – بعضی وقت ها تغییر آن به مشکل های گرافیکی کمک می‌کند.
 • تغییر PSP’s CPU clock – باعث ایرد های عجیب و غریب می شود.

مرحله 4: از save state استفاده نکن

بعضی وقت ها وقتی که بازی موفق می شود از یک باگ رد شود اما ذخیره save statesها این ایراد را در خود نگه می دارد و اجازه نمی دهد بازی درست اجرا شود.

مرحله 5: درایورها یا سیستم عامل را به روز کن

در کامپیوتر، مطمئن شو که از جدیدترین و بهترین درایورها استفاده می‌کنی. در Android، به‌روزرسانی‌های سیستم عامل را دریافت و نصب کن. در این صورت خیلی از مشکل ها حل می شوند.