اگر شبیه ساز PSP اصلاً شروع نمی‌شود، مرحله های زیر را بخوان:

بازی اجرا نمی شود!

ISO را استخراج نکن!

فایل ISO را مستقیماً در شبیه ساز PSP اجرا کن، یعنی محتویات آن را استخراج نکن.

بعضی از بازی‌ها بعد از بیرون پاشیدن از حالت فشرده هم می توانند کار کنند، اما خیلی دیگر از آنها به اینکه داخل یک دیسک باشند نساز دارند و درغیر اینصورت کار نمی کند.

مطمئن شو که فایل ISO سالم است

می‌توانی در شبیه ساز PSP، روی نماد بازی کلیک راست کنی (یا کلیک را مدتی نگه داری)، و در صفحه‌ای که ظاهر می‌شود، «Calculate CRC» را فشار دهی. بعد می گوید که آیا فایل ISO معتبر است یا نه.

اگر نه، یک فایل دیگر امتحان کن.

از تنظیمات گرافیکی در بخش “Speedhacks” استفاده نکن

تنظیماتی مانند «Skip buffer effectsر» می‌تواند گرافیک را در برخی بازی‌ها کاملاً خراب کند. پس از آنها استفاده نکن.

هیچ بازی اجرا نمی شود؟

ممکن است درایور گرافیک مشکل داشته باشد.

شبیه ساز PSP شروع نمی شود (یا یک صفحه سیاه نشان می دهد)!

در ویندوز

این مراحل را به ترتیب یکی یکی امتحان کن:

  1. درایورهای گرافیک را به روز کن
  2. به memstick/PSP/SYSTEM/ppsspp.ini برو و GraphicsBackend را به 0 یا 2 تغییر بده. 0 برای OpenGL و 2 برای D3D11.

در اندروید

کار زیادی نمی توانی بکنی!