مستندات چند نفره در حال حاضر در github میزبانی می شود .

نکته ها و ترفندهای

WLAN را روشن کن

اگر یک بازی بخواهد سوئیچ WLAN را جابجا کنی یا روشن کنی، کافیست گزینه Enable networking را فعال کنی.

همچنین می توانی این را به کلید، “Toggle WLAN” در Control settings متصل کنی.