راه های زیادی برای کنترل کردن بازی ها در شبیه ساز PSP وجود دارد و تنظیمات زیادی برای پیکربندی وجود دارد تا بتوانی بهترین تنظیم را پیدا کنی.

Controls

Control Mapping

دکمه های کنترلی PSP را برای صفحه کلید، صفحه لمسی و یا دسته بازی تنظیم کن.

Calibrate analog stick

اجازه می دهد مناطق مرده و ایراد های دیگر را در آنالوگ دسته بازی تنظیم کنی.

Enable standard shortcut keys

اگر این علامت زده شود، کلیدهایی مثل ویندوز، کلید alt و غیره روی کیبورد ویندوز می توانند به طور معمول استفاده شوند. و اگر میخواهی در بازی از آنها استفاده کنی، علامت این گزینه را بردار.

On-screen touch controls

On-screen touch controls

برای بازی با تلبت یا گوشی که کلی فیزیکی ندارند، فعال کردن این گزینه باعث می شود تا دکمه های کنترلی PSP روی صفحه کنار بازی ظاهر شوند.

Edit touch control layout…

می توان دکمه های کنترلی روی صفحه را به هرجای دلخواه برد.

یک دکمه را با لمس یا موس نگه دار و به جایی که دوست داری بکش و رها کن. سپس برای ذخیره تغییرات روی Back کلیک کن.

برای بازگرداندن تغییرات به قبل، دکمه Reset را فشار بده.

Button Opacity

برای تغییر شفافیت دکمه ها استفاده می شود. 0 کاملا شفاف است و 100 کاملاً مات است.

Auto-hide buttons after seconds

پس از این ثانیه استفاده نکردن از دکمه ها، دکمه های صفحه لمسی پنهان می شوند. این گزینه برای بازی با دسته بازی یا تماشای کات سین های طولانی خوب است.

Keyboard control settings

Disable Windows key

هنگام اجرای شبیه ساز، کلید ویندوز را نادیده می گیرد.

Analog limiter

با متصل کردن یک کلید صفحه کلید به آنالوگ دسته بازی، سرعت پاسخ آنالوکگ را کم می کند. مثلا با فشار دادن دکمه ترکیبی صفحه کلید و دکمه دسته بازی برای دوین از این به بعد کاراکتر راه می رود.

Haptic Feedback

اگر این فعال باشد، با هر بار فشار دادن یک دکمه، دستگاه می لرزد و معمولا برای موبایل یا تبلت که موتور لرزش دارند مفید است.