دستگاه هایی که میشه با آنها بازی کرد:

دستگاه های اندرویدی

تقریباً همه تلفن های جدید کار می کند.

کامپیوتر

تقریباً هر رایانه شخصی که در 15 سال گذشته ساخته شده است، نباید مشکلی در اجرای شبیه ساز PSP داشته باشد. البته بهتر است درایور کارت گرافیک را آپدیت کنی.

دسته بازی ها

شبیه ساز PSP تقریباً با هر دسته بازی ها سازگار است.