موقعیت قرارگیری و اندازه تصویر دیتاپروژکتور به ریخت اتاق بستگی دارد. برای همین، باید فاصله پرتاب و ویژگی های پروژکتور را برای رسیدن به بهترین نتیجه درست حساب و کتاب کرد.

فاصله پرتاب، فاصله بین پروژکتور و تصویر روی صفحه است (یعنی فاصله ای که تصویر “پرتاب” می شود).

چندتا از فاصله های پرتاب مهم:

پرتاب طولانی: پروژکتورهای بزرگ و قوی که وسط اتاق های بزرگ، روی سقف نصب میشه با این روش می تونن تصاویر بزرگتری درست کنند.

پرتاب کوتاه: در دیتا پروژکتورهایی که روی سقف های کوتاه یا دیوارهای نزدیک به سقف نصب می شوند یا کلا برای پروژکشن در فاصله های کم مثلا 1 تا 3 متر، این روش باعث بزرگتر شدن اندازه تصویر، کم شدن سایه ها و کمتر خیره کردن چشم بیننده در دراز مدت می شود.

پرتاب فوق‌العاده کوتاه: برای ویدیئو پروژکتوری که کاملا نزدیک دیوار یا روی میز نصب شده مثلا با فاصله زیر 1 متر، می تاون گفت تقریبا تمام سایه ها را از بین می برد و اصلا باعث خستگی و خیرگی خشم نمی شود.

منبع: epson.com