پرینترهای جوهرافشان اپسون نیازی به تعویض کارتریج ندارند

پرینترهای مخزنی پیشگام اپسون برای تغییر رابطه شما با پرینت کردن طراحی شده اند. با تکمیل کرد مخزن جوهر پرینتر دیگر جایی برای نگرانی شما به منظور خرید یا تعویض کارتریج وجود ندارد و این کار پرینت را ساده تر می کند.

صرفه جویی جوهر در پرینترهای جوهرافشان اپسون

صرفه جویی تا 80٪ در جوهر با کارتریجهای قابل شارژ اپسون.با حذف کارتریج از پرینترهای جوهرافشان اپسون از دست پیغام های خطای اضافی راحت شوید.