به نظر میاد چیزی که دنبالشی رو نمی تونی پیدا کنی. بهتره دنبالش بگردی.