Canon Service Tool ابزاری است که برای برنامه ریزی مجدد چاپگرها کانن پس از جایگزینی اجزایی مانند هِد جوهر یا پد ضایعات استفاده می شود.

خطاهای پرینترهای کانن Canon به دو گروه تقسیم می شوند:

  • خطای مربوط به کاربر
  • خطای نیازمند به سرویس

خطای مربوط به کاربرخطایی است که توسط اپراتور یا کاربر قابل حل است مانند: گیر کردن کاغذ ، نبودن کاغذ در سینی، قرار گرفتن کارتریج های جوهر در موقعیت اشتباه ، نصب نبودن کارتریج جوهر و غیره. در مقابل خطاهای نیازمند به سرویس مانند خطای پرشدن پد ضایعات جوهر با کد 5B00 از آن دست خطاهایی است که برای رفع آن لازم است تا دستگاه به سرعت و تا قبل از خشک شدن هِد به یکی از مراکز سرویس مجرب مراجعه شود.

برای تنظیم مجدد چاپگر در وضعیت دوم می توان به دو روش اقدام کرد ،

  • تنظیم مجدد دستی
  • تنظیم مجدد با نرم افزار Canon Service Tool

برای بازنشانی دستی ، به این صفحه مراجعه کنید و در مورد تنظیم مجدد با ابزار سرویس در ادامه بحث خواهد شد.

در این مورد درصورت نمایش پیغام خطای “Waste ink absorber is full [5B00] یا پد جاذب ضلیعات جوهر تکمیل شده” میتوانید از ابزار Canon Service Tool برای برطرف کردن خطا در صورتی که علاقه ای به تعویض این پد ندارید استفاده کنید. اما به هر حال در نظر داشته باشید که برطرف کردن این خطا به صورت نرم افزاری جایگزینی برای تعویض پد ضایعات نیست و این قطعه در آینده می تواند باعث مشکل در عملکرد صحیح پرینتر شود.

معمولا بعد از ریست کردن پرینتربه صورت نرم افزاری, پدهای جاذب اشباع می شوند و جوهر از زیر پرینتر به بیرون سرازیر می شود. این ضایعات جوهر بعد از مدتی به غلطک ها و مسیر کاغذ هم می رسند و باعث کثیف شدن پشت و کناره های کاغذ موقع پرینت می شوند. سرویس پرینتر در این مرحله و با هدف حذف پدها و منتقل کردن جوهرهای پسماند به یک مخزن نصب شده در بیرون پرینتر می تواند از افت کیفیت پرینت ها در آینده جلوگیری کند و نیاز به سرویس پرینتر را نیز در دفعات متعدد مرتفع نماید.


نمادهای اعتماد الکترونیک


قبل از دانلود محصولات به صفحه راهنما مراجعه کنید و راهنما را به طور کامل مطالعه کنید.

در مورد مشکلات مربوط به خرید, دانلود یا استفاده از محصولات تماس بگیرید.

دانلود نرم افزار ریست پرینترهای کانن سری G

مدل پرینترحجم فایلقیمتدانلود
نرم افزار ریست پرینتر کانن Canon Pixma G100016.3 مگابایت45000 تومان قوانین و مقررات را مطالعه کنید
نرم افزار ریست پرینتر کانن Canon Pixma G200016.3 مگابایت45000 تومان قوانین و مقررات را مطالعه کنید
نرم افزار ریست پرینتر کانن Canon Pixma G300016.3 مگابایت45000 تومان قوانین و مقررات را مطالعه کنید

دانلود نرم افزار ریست پرینترهای کانن سری IP

مدل پرینترحجم فایلقیمتدانلود
نرم افزار ریست پرینتر کانن Canon Pixma IP120016.3 مگابایت45000 تومان قوانین و مقررات را مطالعه کنید
نرم افزار ریست پرینتر کانن Canon Pixma IP130016.3 مگابایت45000 تومان قوانین و مقررات را مطالعه کنید
نرم افزار ریست پرینتر کانن Canon Pixma IP160016.3 مگابایت45000 تومان قوانین و مقررات را مطالعه کنید
نرم افزار ریست پرینتر کانن Canon Pixma IP170016.3 مگابایت45000 تومان قوانین و مقررات را مطالعه کنید
نرم افزار ریست پرینتر کانن Canon Pixma IP180016.3 مگابایت45000 تومان قوانین و مقررات را مطالعه کنید
نرم افزار ریست پرینتر کانن Canon Pixma IP190016.3 مگابایت45000 تومان قوانین و مقررات را مطالعه کنید
نرم افزار ریست پرینتر کانن Canon Pixma IP220016.3 مگابایت45000 تومان قوانین و مقررات را مطالعه کنید
نرم افزار ریست پرینتر کانن Canon Pixma IP250016.3 مگابایت45000 تومان قوانین و مقررات را مطالعه کنید
نرم افزار ریست پرینتر کانن Canon Pixma IP260016.3 مگابایت45000 تومان قوانین و مقررات را مطالعه کنید
نرم افزار ریست پرینتر کانن Canon Pixma IP270016.3 مگابایت45000 تومان قوانین و مقررات را مطالعه کنید
نرم افزار ریست پرینتر کانن Canon Pixma IP277016.3 مگابایت45000 تومان قوانین و مقررات را مطالعه کنید
نرم افزار ریست پرینتر کانن Canon Pixma IP277216.3 مگابایت45000 تومان قوانین و مقررات را مطالعه کنید
نرم افزار ریست پرینتر کانن Canon Pixma IP2870S16.3 مگابایت45000 تومان قوانین و مقررات را مطالعه کنید
نرم افزار ریست پرینتر کانن Canon Pixma IP360016.3 مگابایت45000 تومان قوانین و مقررات را مطالعه کنید
نرم افزار ریست پرینتر کانن Canon Pixma IP368016.3 مگابایت45000 تومان قوانین و مقررات را مطالعه کنید
نرم افزار ریست پرینتر کانن Canon Pixma IP470016.3 مگابایت45000 تومان قوانین و مقررات را مطالعه کنید
نرم افزار ریست پرینتر کانن Canon Pixma IP480016.3 مگابایت45000 تومان قوانین و مقررات را مطالعه کنید
نرم افزار ریست پرینتر کانن Canon Pixma IP481016.3 مگابایت45000 تومان قوانین و مقررات را مطالعه کنید
نرم افزار ریست پرینتر کانن Canon Pixma IP484016.3 مگابایت45000 تومان قوانین و مقررات را مطالعه کنید
نرم افزار ریست پرینتر کانن Canon Pixma IP497016.3 مگابایت45000 تومان قوانین و مقررات را مطالعه کنید
نرم افزار ریست پرینتر کانن Canon Pixma IP498016.3 مگابایت45000 تومان قوانین و مقررات را مطالعه کنید
نرم افزار ریست پرینتر کانن Canon Pixma IP499016.3 مگابایت45000 تومان قوانین و مقررات را مطالعه کنید
نرم افزار ریست پرینتر کانن Canon Pixma IP581016.3 مگابایت45000 تومان قوانین و مقررات را مطالعه کنید
نرم افزار ریست پرینتر کانن Canon Pixma IP588016.3 مگابایت45000 تومان قوانین و مقررات را مطالعه کنید
نرم افزار ریست پرینتر کانن Canon Pixma IP724016.3 مگابایت45000 تومان قوانین و مقررات را مطالعه کنید
نرم افزار ریست پرینتر کانن Canon Pixma IP727016.3 مگابایت45000 تومان قوانین و مقررات را مطالعه کنید

دانلود نرم افزار ریست پرینترهای کانن سری IX

مدل پرینترحجم فایلقیمتدانلود
نرم افزار ریست پرینتر کانن Canon Pixma IX650016.3 مگابایت45000 تومان قوانین و مقررات را مطالعه کنید
نرم افزار ریست پرینتر کانن Canon Pixma IX651016.3 مگابایت45000 تومان قوانین و مقررات را مطالعه کنید
نرم افزار ریست پرینتر کانن Canon Pixma IX656016.3 مگابایت45000 تومان قوانین و مقررات را مطالعه کنید
نرم افزار ریست پرینتر کانن Canon Pixma IX677016.3 مگابایت45000 تومان قوانین و مقررات را مطالعه کنید
نرم افزار ریست پرینتر کانن Canon Pixma IX684016.3 مگابایت45000 تومان قوانین و مقررات را مطالعه کنید
نرم افزار ریست پرینتر کانن Canon Pixma IX687016.3 مگابایت45000 تومان قوانین و مقررات را مطالعه کنید
نرم افزار ریست پرینتر کانن Canon Pixma IX700016.3 مگابایت45000 تومان قوانین و مقررات را مطالعه کنید

دانلود نرم افزار ریست پرینترهای کانن سری MG

مدل پرینترحجم فایلقیمتدانلود
نرم افزار ریست پرینتر کانن Canon Pixma MG212016.3 مگابایت45000 تومان قوانین و مقررات را مطالعه کنید
نرم افزار ریست پرینتر کانن Canon Pixma MG214016.3 مگابایت45000 تومان قوانین و مقررات را مطالعه کنید
نرم افزار ریست پرینتر کانن Canon Pixma MG224016.3 مگابایت45000 تومان قوانین و مقررات را مطالعه کنید
نرم افزار ریست پرینتر کانن Canon Pixma MG227016.3 مگابایت45000 تومان قوانین و مقررات را مطالعه کنید
نرم افزار ریست پرینتر کانن Canon Pixma MG2270S16.3 مگابایت45000 تومان قوانین و مقررات را مطالعه کنید
نرم افزار ریست پرینتر کانن Canon Pixma MG314016.3 مگابایت45000 تومان قوانین و مقررات را مطالعه کنید
نرم افزار ریست پرینتر کانن Canon Pixma MG354016.3 مگابایت45000 تومان قوانین و مقررات را مطالعه کنید
نرم افزار ریست پرینتر کانن Canon Pixma MG357016.3 مگابایت45000 تومان قوانین و مقررات را مطالعه کنید
نرم افزار ریست پرینتر کانن Canon Pixma MG367016.3 مگابایت45000 تومان قوانین و مقررات را مطالعه کنید
نرم افزار ریست پرینتر کانن Canon Pixma MG414016.3 مگابایت45000 تومان قوانین و مقررات را مطالعه کنید
نرم افزار ریست پرینتر کانن Canon Pixma MG514016.3 مگابایت45000 تومان قوانین و مقررات را مطالعه کنید
نرم افزار ریست پرینتر کانن Canon Pixma MG515016.3 مگابایت45000 تومان قوانین و مقررات را مطالعه کنید
نرم افزار ریست پرینتر کانن Canon Pixma MG517016.3 مگابایت45000 تومان قوانین و مقررات را مطالعه کنید
نرم افزار ریست پرینتر کانن Canon Pixma MG524016.3 مگابایت45000 تومان قوانین و مقررات را مطالعه کنید
نرم افزار ریست پرینتر کانن Canon Pixma MG527016.3 مگابایت45000 تومان قوانین و مقررات را مطالعه کنید
نرم افزار ریست پرینتر کانن Canon Pixma MG534016.3 مگابایت45000 تومان قوانین و مقررات را مطالعه کنید
نرم افزار ریست پرینتر کانن Canon Pixma MG545016.3 مگابایت45000 تومان قوانین و مقررات را مطالعه کنید
نرم افزار ریست پرینتر کانن Canon Pixma MG577016.3 مگابایت45000 تومان قوانین و مقررات را مطالعه کنید
نرم افزار ریست پرینتر کانن Canon Pixma MG614016.3 مگابایت45000 تومان قوانین و مقررات را مطالعه کنید
نرم افزار ریست پرینتر کانن Canon Pixma MG634016.3 مگابایت45000 تومان قوانین و مقررات را مطالعه کنید
نرم افزار ریست پرینتر کانن Canon Pixma MG637016.3 مگابایت45000 تومان قوانین و مقررات را مطالعه کنید
نرم افزار ریست پرینتر کانن Canon Pixma MG814016.3 مگابایت45000 تومان قوانین و مقررات را مطالعه کنید
نرم افزار ریست پرینتر کانن Canon Pixma MG817016.3 مگابایت45000 تومان قوانین و مقررات را مطالعه کنید
نرم افزار ریست پرینتر کانن Canon Pixma MG824016.3 مگابایت45000 تومان قوانین و مقررات را مطالعه کنید

دانلود نرم افزار ریست پرینترهای کانن سری MP

مدل پرینترحجم فایلقیمتدانلود
نرم افزار ریست پرینتر کانن Canon Pixma MP23016.3 مگابایت45000 تومان قوانین و مقررات را مطالعه کنید
نرم افزار ریست پرینتر کانن Canon Pixma MP23716.3 مگابایت45000 تومان قوانین و مقررات را مطالعه کنید
نرم افزار ریست پرینتر کانن Canon Pixma MP25016.3 مگابایت45000 تومان قوانین و مقررات را مطالعه کنید
نرم افزار ریست پرینتر کانن Canon Pixma MP25816.3 مگابایت45000 تومان قوانین و مقررات را مطالعه کنید
نرم افزار ریست پرینتر کانن Canon Pixma MP26016.3 مگابایت45000 تومان قوانین و مقررات را مطالعه کنید
نرم افزار ریست پرینتر کانن Canon Pixma MP27016.3 مگابایت45000 تومان قوانین و مقررات را مطالعه کنید
نرم افزار ریست پرینتر کانن Canon Pixma MP27816.3 مگابایت45000 تومان قوانین و مقررات را مطالعه کنید
نرم افزار ریست پرینتر کانن Canon Pixma MP28016.3 مگابایت45000 تومان قوانین و مقررات را مطالعه کنید
نرم افزار ریست پرینتر کانن Canon Pixma MP28716.3 مگابایت45000 تومان قوانین و مقررات را مطالعه کنید
نرم افزار ریست پرینتر کانن Canon Pixma MP48016.3 مگابایت45000 تومان قوانین و مقررات را مطالعه کنید
نرم افزار ریست پرینتر کانن Canon Pixma MP49016.3 مگابایت45000 تومان قوانین و مقررات را مطالعه کنید
نرم افزار ریست پرینتر کانن Canon Pixma MP49716.3 مگابایت45000 تومان قوانین و مقررات را مطالعه کنید
نرم افزار ریست پرینتر کانن Canon Pixma MP54016.3 مگابایت45000 تومان قوانین و مقررات را مطالعه کنید
نرم افزار ریست پرینتر کانن Canon Pixma MP55016.3 مگابایت45000 تومان قوانین و مقررات را مطالعه کنید
نرم افزار ریست پرینتر کانن Canon Pixma MP56016.3 مگابایت45000 تومان قوانین و مقررات را مطالعه کنید
نرم افزار ریست پرینتر کانن Canon Pixma MP62016.3 مگابایت45000 تومان قوانین و مقررات را مطالعه کنید
نرم افزار ریست پرینتر کانن Canon Pixma MP63016.3 مگابایت45000 تومان قوانین و مقررات را مطالعه کنید
نرم افزار ریست پرینتر کانن Canon Pixma MP64016.3 مگابایت45000 تومان قوانین و مقررات را مطالعه کنید
نرم افزار ریست پرینتر کانن Canon Pixma MP98016.3 مگابایت45000 تومان قوانین و مقررات را مطالعه کنید
نرم افزار ریست پرینتر کانن Canon Pixma MP99016.3 مگابایت45000 تومان قوانین و مقررات را مطالعه کنید

دانلود نرم افزار ریست پرینترهای کانن سری MX

مدل پرینترحجم فایلقیمتدانلود
نرم افزار ریست پرینتر کانن Canon Pixma MX32016.3 مگابایت45000 تومان قوانین و مقررات را مطالعه کنید
نرم افزار ریست پرینتر کانن Canon Pixma MX33016.3 مگابایت45000 تومان قوانین و مقررات را مطالعه کنید
نرم افزار ریست پرینتر کانن Canon Pixma MX37716.3 مگابایت45000 تومان قوانین و مقررات را مطالعه کنید
نرم افزار ریست پرینتر کانن Canon Pixma MX39716.3 مگابایت45000 تومان قوانین و مقررات را مطالعه کنید
نرم افزار ریست پرینتر کانن Canon Pixma MX41016.3 مگابایت45000 تومان قوانین و مقررات را مطالعه کنید
نرم افزار ریست پرینتر کانن Canon Pixma MX49716.3 مگابایت45000 تومان قوانین و مقررات را مطالعه کنید
نرم افزار ریست پرینتر کانن Canon Pixma MX53716.3 مگابایت45000 تومان قوانین و مقررات را مطالعه کنید
نرم افزار ریست پرینتر کانن Canon Pixma MX86016.3 مگابایت45000 تومان قوانین و مقررات را مطالعه کنید

دانلود نرم افزار ریست پرینترهای کانن سری Pro

مدل پرینترحجم فایلقیمتدانلود
نرم افزار ریست پرینتر کانن Canon Pixma Pro 9000 Mark II16.3 مگابایت45000 تومان قوانین و مقررات را مطالعه کنید
نرم افزار ریست پرینتر کانن Canon Pixma Pro 9500 Mark II16.3 مگابایت45000 تومان قوانین و مقررات را مطالعه کنید