دستورالعمل های زیر برای پرینت از طریق ایمیل، پرینت از راه دور و اسکن در فضای ذخیره سازی ابری استفاده می شوند. این فرایندهای نصب فقط باید یکبار انجام شوند. لطفا نوع رایانه خود را در زیر انتخاب کنید.

نصب برنامه Epson Connect اپسون بر روی ویندوز

مراحل زیر را برای فعال کردن نرم افزار اتصال پرینتر جوهرافشان اپسون در ویندوز انجام دهید.

مطمئن شوید که پرینترجوهرافشان اپسون خود را با اتصال بی سیم یا اترنت تنظیم کنید، همانطور که در صفحه Start Here موجود در جعبه برای محصول شما توضیح داده شده است.

برای دیدن صفحه Start Here، به صفحه اصلی پشتیبانی اپسون بروید، محصول خود را انتخاب کنید، دفترچه راهنما را انتخاب کنید، سپس روی Start Here کلیک کنید.

1 – Epson Connect Printer Setup Utility را دانلود و نصب کنید.

2 – موافقت نامه کاربر نهایی را تایید، سپس روی Next کلیک کنید.

3- روی Install کلیک کنید و سپس روی Finish کلیک کنید.

4 – محصول خود را انتخاب کنید، سپس روی Next کلیک کنید.

5 – Printer Registration را انتخاب کنید، سپس روی Next کلیک کنید.

6 – Agree را انتخاب، سپس روی Next کلیک کنید.

7- هنگامی که پیام Register a printer to Epson Connect دیدید، روی OK کلیک کنید.

8 – یکی از موارد زیر را انجام دهید:

  • اگر شما یک حساب جدید ایجاد می کنید، فرم Create a Form Epson Connect را پر کنید، سپس روی Finish کلیک کنید.
  • اگر یک محصول جدید را با یک حساب موجود ثبت کنید، I already have an account را انتخاب و فورم Add a new printer را پر کنید, سپس روی Add کلیک کنید.

9 – روی Close کلیک کنید.

10- دستورالعمل فعال سازی اسکن به فضای ابری و پرینت از راه دور را مشاهده کنید تا سرویس Scan to Cloud و Remote Print را فعال کنید.

نصب Epson Connect بر روی مکینتاش

مراحل زیر را برای فعال کردن اتصال اپسون برای پرینتر اپسون خود در مکینتاش انجام دهید.

توجه: مطمئن شوید که محصول خود را با اتصال بی سیم یا اترنت تنظیم کنید، همانطور که در صفحه Start Here موجود در جعبه برای محصول شما توضیح داده شده است.

برای دیدن صفحه Start Here، به صفحه اصلی پشتیبانی اپسون بروید، محصول خود را انتخاب کنید، دفترچه راهنما را انتخاب کنید، سپس روی Start Here کلیک کنید.

1 – Epson Connect Printer Setup Utility را دانلود و اجرا کنید.

2 – روی Continue کلیک کنید.

3 – موافقت نامه کاربر نهایی را با کلیک روی Continue و سپس روی Next تایید کنید.

4 – روی Install کلیک کنید و سپس روی Close کلیک کنید.

5 – محصول خود را انتخاب کنید، سپس روی Next کلیک کنید.

توجه: اگر پنجره به طور خودکار ظاهر نمی شود, پنجره یاب را باز کنید و Application > Epson Software را انتخاب کنید و سپس روی Epson Connect Printer Setup دوبار کلیک کنید.

6 – Printer Registration را انتخاب کنید، سپس روی Next کلیک کنید.

7 – هنگامی که پیام Register a printer to Epson Connect دیدید، روی OK کلیک کنید.

8 – پایین بروید, چک باکس I accept the Terms and Conditions را انتخاب کنید و سپس روی Next کلیک کنید.

9 – یکی از موارد زیر را انجام دهید:

  • اگر شما یک حساب جدید ایجاد می کنید، فرم Create a Form Epson Connect را پر کنید، سپس روی Finish کلیک کنید.
  • اگر یک محصول جدید را با یک حساب موجود ثبت کنید، I already have an account را انتخاب و فورم Add a new printer را پر کنید, سپس روی Add کلیک کنید.

10 – روی Close کلیک کنید.

11 – دستورالعمل فعال سازی اسکن به فضای ابری و پرینت از راه دور را مشاهده کنید تا سرویس Scan to Cloud و Remote Print را فعال کنید.