فروش فایل کاربردی

فایل کاربردی

فروش راهنمای فارسی

راهنمای فارسی

خرید محتوای آموزشی

محتوای آموزشی

  1. این فروشگاه صرفا مختص به محصولات مجازی بوده و هیچ کالای فیزیکی در آن عرضه نخواهد شد.
  2. فایل ها کاربردی, آموزشی و راهنما پس از پرداخت وجه از طریق درگاه پرداخت قابل دانلود می باشند.
  3. حق نشر عمومی محتوای دانلودی برای بهین افزار اصفهان محفوظ بوده و هر پرداخت منجر به دانلود برای استفاده یک کاربر می باشد.
  4. بهین افزار اصفهان هیچ گونه مسئولیتی در رابطه با ناسازگاری محتوای خریداری و دانلود شده با دستگاه مطبوع شما نخواهد داشت.
  5. محصولات دانلودی در شرایط خاص و شرح داده شده در توضیحات قابل استفاده بوده و هیچ گونه تضمینی برای استفاده از آن در زمان یا شرایط نادرست وجود ندارد.