این پرونده مربوط به پرینتر های HP با قابلیت پشتیبانی از موبایل پرینت است.

این پرونده شامل لیست پرینتر های موجود برای فروش در حال حاضر است که از قابلیت های زیرپشتیبانی می کنند:

AirPrint اپل, Cloud Print گوگل, برنامه موبایل HP All-in-One Printer Remote, نسخه تحت ایمیل HP ePrint, برنامه موبایل  HP ePrint, برنامه پرینت HP مخصوص Chrome, سرویس پرینت Mopria و راهکار های داخلی HP برای دستگاه های مجهز به اندروید و دستگاه های کیندل.

برخی از پرینتر ها بسته به مدل یا زمان خرید, برای اجرای کامل قابلیت های خود نیاز به بروزرسانی میان افزار (firmware) دارند. همواره برای دستیابی به بهترین کیفیت و کارایی از دستگاه های پرینتر HP آخرین نسخه از میان افزار (firmware) آن را دریافت و نصب نمایید.

تصویرمدلبرنامه پرینت HP و سرویس ابری (Cloud)برنامه داخلی پرینت از موبایلبرنامه های پرینت و سرویس های ابری (Cloud) دیگر
HP LaserJet P1102wنسخه تحت ایمیل HP ePrint
برنامه موبایل HP ePrint
پرینت داخلی از اندروید 4.4 به بالا
پرینت داخلی از اندروید 4.3 به پایین
Cloud Print گوگل
HP LaserJet Pro 400 M401dn, M401dwنسخه تحت ایمیل HP ePrint
برنامه موبایل HP ePrint
AirPrint اپلCloud Print گوگل
سرویس پرینت Mopria
HP LaserJet P3015d, HP LaserJet P3015dnنداردراهکار پرینت داخلی از اندروید 4.4 به بالا
راهکار پرینت داخلی از اندروید 4.3 به پایین
ندارد
HP LaserJet Pro MFP M125aنداردنداردندارد
HP LaserJet Pro MFP M125nwنسخه تحت ایمیل HP ePrint
برنامه موبایل HP ePrint
AirPrint اپل
راهکار پرینت داخلی از اندروید 4.4 به بالا
راهکار پرینت داخلی از اندروید 4.3 به پایین
Cloud Print گوگل
HP LaserJet Pro MFP M127fwنسخه تحت ایمیل HP ePrint
برنامه موبایل HP ePrint
AirPrint اپل
راهکار پرینت داخلی از اندروید 4.4 به بالا
راهکار پرینت داخلی از اندروید 4.3 به پایین
Cloud Print گوگل
HP LaserJet Pro MFP M225dnنسخه تحت ایمیل HP ePrint
AirPrint اپل
راهکار پرینت داخلی از اندروید 4.4 به بالا
راهکار پرینت داخلی از اندروید 4.3 به پایین
Cloud Print گوگل
HP LaserJet Pro MFP M225dwنسخه تحت ایمیل HP ePrint
برنامه موبایل HP ePrint
AirPrint اپل
راهکار پرینت داخلی از اندروید 4.4 به بالا
راهکار پرینت داخلی از اندروید 4.3 به پایین
Cloud Print گوگل
سری HP LaserJet Pro 400 Color M425برنامه موبایل HP All-in-One Printer Remote
نسخه تحت ایمیل HP ePrint
برنامه موبایل HP ePrint
AirPrint اپل
راهکار پرینت داخلی از اندروید 4.4 به بالا
راهکار پرینت داخلی از اندروید 4.3 به پایین
Cloud Print گوگل
سرویس پرینت Mopria
HP LaserJet Pro CP1025nwنسخه تحت ایمیل HP ePrint
برنامه موبایل HP ePrint
AirPrint اپل
راهکار پرینت داخلی از اندروید 4.4 به بالا
راهکار پرینت داخلی از اندروید 4.3 به پایین
Cloud Print گوگل
سری HP LaserJet Pro 200 Color M251نسخه تحت ایمیل HP ePrint
برنامه موبایل HP ePrint
AirPrint اپلCloud Print گوگل
HP LaserJet Pro 400 color M451dn, M451nwنسخه تحت ایمیل HP ePrint
برنامه موبایل HP ePrint
AirPrint اپلCloud Print گوگل
HP LaserJet Pro MFP M177fwنسخه تحت ایمیل HP ePrint
برنامه موبایل HP ePrint
AirPrint اپل
راهکار پرینت داخلی از اندروید 4.4 به بالا
راهکار پرینت داخلی از اندروید 4.3 به پایین
Cloud Print گوگل
HP Color LaserJet Pro MFP M277nبرنامه موبایل HP All-in-One Printer Remote
نسخه تحت ایمیل HP ePrint
برنامه موبایل HP ePrint
AirPrint اپل
راهکار پرینت داخلی از اندروید 4.4 به بالا
راهکار پرینت داخلی از اندروید 4.3 به پایین
Cloud Print گوگل
سرویس پرینت Mopria