در فهرست های زیر می توانید پرینتر یا دستگاه چندکاره مورد نظر خود را بر اساس فیلترهای 8 گانه مورد بررسی و شناسایی اجمالی قرار دهید, تصویر کوچک آن را مشاهده کرده یا در صورت نیاز به مشاهده اطلاعات دقیق تر از هر مورد  از سطر “اطلاعات بیشتر” گزینه مشاهده را برای انتقال به صفحه اختصاصی محصول استفاده کنید.

در این اینجا همواره تلاش می شود تا جدیدترین مدلها در مدت کوتاهی پس از عرضه به بازار در فهرست قرار گیرد. در نتیجه چنانچه هرگونه مغایرت یا کمبودی در فهرست های زیر مشاهده کردید می توانید از طریق فورم نظردهی در انتهای صفحه اطلاع دهید تا در کوتاه ترین زمان ممکن اطلاح یا اضافه شود.

لطفا دقت داشته باشید که فهرست ها بر اساس  نوع محصول یعنی پرینتر و اسکنر از یکدیگر جدا شده و در داخل هر فهرست بر اساس مدل دستگاه مرتب سازی شده است.

برای استفاده بهتر از محتوای موجود در این صفحه قسمت های راهنما را به طور کامل مطالعه کنید.

  1. ابتدا نوع محصول مورد نظر خود را از میان گزینه های زیر انتخاب کنید.
  2. برای اجتناب از انتخاب های اشتباه, راهنمای کوتاه هر نوع محصول را مطالعه کنید.
  3. از دو طریق عمده می توانید محصول مورد نظر خود را مشاهده کنید:
    1. به پایین اسکرول کنید و همه سطرهای موجود در فهرست را مشاهده کنید.
    2. مدل دستگاه مورد نظر خود را در کادر جستجو تایپ کنید و نتایج فیلتر شده را مشاهده کنید.
  4. در بالای هر فهرست منوهای باز شونده برای انتخاب و فیلتر کردن وجود دارند. با انتخاب منوی باز شونده و انتخاب یکی از موارد, مورد انتخاب شده در پایین درج شده و فیلتر اعمال می شود. همچنین می توانید برای حذف فیلتر بر روی نام درج شده در پایین کلیک کرده تا آن را حذف کنید.
  5. در هر فهرست تنها ده سطر قابل نمایش بوده و برای پیمایش در سطرها باید از دکمه های بعدی و قبلی در انتهای فهرست استفاده کنید.

هنوز موردی اضافه نشده.

تصویرمدل دستگاهاطلاعات بیشترچندکارگینوع رنگشبکه سیمیشبکه بی سیمپرینت پشت و روحداکثر ابعاد کاغذمیانگین حجم کاری ماهانه (برگ)حجم کارتریج (برگ)
مشخصات فنی پرینتر HP Color LaserJet Pro M252n-dwHP Color LaserJet Pro M252dw مشاهدهتک کارهرنگیداردداردداردA4250 تا 25001500
مشخصات فنی پرینتر HP Color LaserJet Professional CP5225n-dnHP Color LaserJet Proffesional CP5225dnمشاهدهتک کارهرنگیداردنداردداردA31500 تا 50007300
مشخصات فنی پرینتر HP LaserJet Pro MFP M26nwHP LaserJet Pro MFP M26nwمشاهدهسه کارهسیاه و سفیدداردداردنداردA4100 تا 10001000
مشخصات فنی پرینتر HP Color LaserJet Pro MFP M176nHP Color LaserJet MFP M176fnمشاهدهسه کارهرنگیداردنداردنداردA4250 تا 9501200
مشخصات فنی پرینتر HP LaserJet Pro MFP M426fdwHP LaserJet Pro MFP M426fdnمشاهدهچهارکارهسیاه و سفیدداردنداردداردA4750 تا 40003100
مشخصات فنی پرینتر HP LaserJet Pro M12a-wHP LaserJet Pro M12aمشاهدهتک کارهسیاه و سفیدنداردنداردنداردA4100 تا 10001000
مشخصات فنی پرینتر HP Color LaserJet Enterprise CP4025dnHP Color LaserJet Enterprise CP4025dnمشاهدهتک کارهرنگیداردنداردداردA42000 تا 750011000
HP LaserJet P3015dمشاهدهتک کارهسیاه و سفیدنداردنداردداردA41500 تا 50006000
مشخصات فنی پرینتر HP Color LaserJet Pro MFP M477fdwHP Color LaserJet Pro MFP M477fdwمشاهدهچهارکارهرنگیداردداردداردA4750 تا 40002300
HP LaserJet MFP M125nwمشاهدهسه کارهسیاه و سفیدداردداردنداردA4250 تا 20001500
مشخصات فنی پرینتر HP Color LaserJet Pro MFP M277nHP Color LaserJet Pro MFP M277dnمشاهدهچهارکارهرنگیداردنداردداردA4250 تا 25001500
مشخصات فتی پرینتر ,HP Color LaserJet Pro M452dn,M452n,M452dwHP Color LaserJet Pro M452nمشاهدهتک کارهرنگیداردنداردنداردA4750 تا 40002300
مشخصات فنی پرینتر HP Color LaserJet Enterprise M651dnHP Color LaserJet Enterprise M651dnمشاهدهتک کارهرنگیداردنداردداردA42000 تا 1700015000
مشخصات فنی پرینتر HP Color LaserJet Enterprise M552n,dnHP Color LaserJet Pro M552dnمشاهدهتک کارهرنگیداردنداردداردA42000 تا 60006000
مشخصات فنی پرینتر HP Color LaserJet Enterprise CP4025dnHP LaserJet Enterprise CP4025n مشاهدهتک کارهرنگیداردنداردنداردA42000 تا 750011000
HP LaserJet Pro M402HP LaserJet Pro M402dnمشاهدهتک کارهسیاه و سفیدداردنداردداردA4750 تا 40003100
HP LaserJet MFP M127fwمشاهدهچهارکارهسیاه و سفیدداردداردنداردA4250 تا 20001500
مشخصات فنی پرینتر HP Color LaserJet Enterprise M553nHP Color LaserJet Enterprise M553nمشاهدهتک کارهرنگیداردنداردنداردA42000 تا 7500
6000
مشخصات فتی پرینتر ,HP Color LaserJet Pro M452dn,M452n,M452dwHP Color LaserJet Pro M452nwمشاهدهتک کارهرنگیداردداردنداردA4750 تا 40002300
مشخصات فنی پرینتر HP Color LaserJet Enterprise M552n,dnHP Color LaserJet Pro M552nمشاهدهتک کارهرنگیداردنداردنداردA42000 تا 60006000
مشخصات فنی پرینتر HP LaserJet Pro MFP M130fnHP LaserJet Pro MFP M130fnمشاهدهچهارکارهسیاه و سفیدداردداردنداردA4150 تا 15001600
مشخصات فنی پرینتر HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712dnHP LaserJet Enterprise M712dnمشاهدهتک کارهسیاه و سفیدداردنداردداردA35000 تا 2000010000
مشخصات فنی پرینتر HP LaserJet Enterprise M506dnHP LaserJet Enterprise M506dnمشاهدهتک کارهسیاه و سفیدداردنداردداردA44000 تا 80009000
مشخصات فنی پرینتر HP LaserJet Enterprise M604n-dnHP LaserJet Enterprise M604dn مشاهدهتک کارهسیاه و سفیدداردنداردداردA45000 تا 1300010500
مشخصات فنی پرینتر HP Color LaserJet Pro MFP M277nHP Color LaserJet Pro MFP M277dwمشاهدهچهارکارهرنگیداردداردداردA4250 تا 25001500
HP LaserJet M401dمشاهدهتک کارهسیاه و سفیدنداردنداردداردA4750 تا 30002700
مشخصات فنی پرینتر HP LaserJet Pro MFP M26aHP LaserJet Pro MFP M26aمشاهدهسه کارهسیاه و سفیدنداردنداردنداردA4100 تا 10001000
مشخصات فنی پرینتر HP LaserJet Pro MFP M426fdwHP LaserJet Pro MFP M426fdwمشاهدهچهارکارهسیاه و سفیدداردداردداردA4750 تا 40003100
HP LaserJet MFP M125aمشاهدهسه کارهسیاه و سفیدنداردنداردنداردA4250 تا 20001500
HP LaserJet M401aمشاهدهتک کارهسیاه و سفیدنداردنداردنداردA4750 تا 30002700
HP LaserJet P2035مشاهدهتک کارهسیاه و سفیدنداردنداردنداردA4500 تا 25002500
مشخصات فنی پرینتر HP LaserJet Pro M102wLaserJet Pro M102wمشاهدهتک کارهسیاه و سفیدنداردداردنداردA4150 تا 15001000
HP Color LaserJet CP1025nwمشاهدهتک کارهرنگیداردداردنداردA4200 تا 8501200
HP LaserJet MFP M127fnمشاهدهچهارکارهسیاه و سفیدداردنداردنداردA4250 تا 20001500
مشخصات فنی پرینتر HP LaserJet Pro M12a-wHP LaserJet Pro M12wمشاهدهتک کارهسیاه و سفیدنداردداردنداردA4100 تا 10001000
مشخصات فنی پرینتر HP Color LaserJet Enterprise M750n-dnHP Color LaserJet Enterprise M750nمشاهدهتک کارهرنگیداردنداردداردA32500 تا 1300015000
مشخصات فنی پرینتر HP LaserJet Pro M706nHP LaserJet Pro M706nمشاهدهتک کارهسیاه و سفیدداردنداردنداردA34000 تا 800012000
مشخصات فنی پرینتر HP LaserJet Pro MFP M130aHP LaserJet Pro MFP M130aمشاهدهسه کارهسیاه و سفیدنداردنداردنداردA4150 تا 15001600
HP LaserJet Pro M402HP LaserJet Pro M402dمشاهدهتک کارهسیاه و سفیدنداردنداردداردA4750 تا 40003100
مشخصات فنی پرینتر HP LaserJet Enterprise M604n-dnHP LaserJet Enterprise M604n مشاهدهتک کارهسیاه و سفیدداردنداردنداردA45000 تا 13000
مشخصات فنی پرینتر HP LaserJet Enterprise M605n-dnHP LaserJet Enterprise M605dn مشاهدهتک کارهسیاه و سفیدداردنداردداردA45000 تا 1600010500
HP LaserJet Pro M402HP LaserJet Pro M402nمشاهدهتک کارهسیاه و سفیدداردنداردنداردA4750 تا 40003100
HP Color LaserJet CP1025aمشاهدهتک کارهرنگینداردنداردنداردA4200 تا 8501200
مشخصات فنی پرینتر HP LaserJet Enterprise M605n-dnHP LaserJet Enterprise M605n مشاهدهتک کارهسیاه و سفیدداردنداردنداردA45000 تا 1600010500
HP LaserJet M401dnمشاهدهتک کارهسیاه و سفیدداردنداردداردA4750 تا 30002700
مشخصات فنی پرینتر HP Color LaserJet Professional CP5225n-dnHP Color LaserJet Professional CP5225nمشاهدهتک کارهرنگیداردنداردنداردA31500 تا 50007300
مشخصات فتی پرینتر ,HP Color LaserJet Pro M452dn,M452n,M452dwHP Color LaserJet Pro M452dnمشاهدهتک کارهرنگیداردنداردداردA4750 تا 40002300
مشخصات فنی پرینتر HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603nHP LaserJet Enterprise 600 printer M603nمشاهدهتک کارهسیاه و سفیدداردنداردنداردA45000 تا 2000010000
HP LaserJet MFP M225dnمشاهدهچهارکارهسیاه و سفیدداردنداردداردA4500 تا 20001500
HP LaserJet P1102مشاهدهتک کارهسیاه و سفیدنداردنداردنداردA4250 تا 15001600
HP LaserJet P1102wمشاهدهتک کارهسیاه و سفیدنداردداردنداردA4250 تا 15001600
HP Color LaserJet MFP M177fwمشاهدهچهارکارهرنگیداردداردنداردA4250 تا 9501200
HP LaserJet MFP M225dwمشاهدهچهارکارهسیاه و سفیدداردداردداردA4500 تا 20001500
مشخصات فنی پرینتر HP Color LaserJet Enterprise M750n-dnHP Color LaserJet Enterprise M750dnمشاهدهتک کارهرنگیداردنداردداردA32500 تا 1300015000
HP LaserJet P3015dnمشاهدهتک کارهسیاه و سفیدداردنداردداردA41500 تا 50006000
مشخصات فنی پرینتر HP LaserJet Pro MFP M130fwHP LaserJet Pro MFP M130fwمشاهدهچهارکارهسیاه و سفیدداردداردنداردA4150 تا 15001600
مشخصات فنی پرینتر HP Color LaserJet Pro M252n-dwHP LaserJet 252nمشاهدهتک کارهرنگیداردنداردنداردA4250 تا 25001500
HP LaserJet M401dwمشاهدهتک کارهسیاه و سفیدداردداردداردA4750 تا 30002700
مشخصات فنی HP LaserJet Pro M435nwHP LaserJet Pro M435nwسه کارهسیاه و سفیدداردنداردداردA34000 تا 80001200
مشخصات فنی پرینتر HP LaserJet Pro M102aLaserJet Pro M102aمشاهدهتک کارهسیاه و سفیدنداردنداردنداردA4150 تا 15001000
مشخصات فنی پرینتر HP LaserJet Pro M201dwHP LaserJet Pro M201dwمشاهدهتک کارهسیاه و سفیدداردداردداردA4250 تا 20001500

هنوز موردی اضافه نشده.

تصویرمدل دستگاهمشخصات فنینوع کاربرد
HP ScanJet G3110--اداری
HP Scanjet G4050
HP ScanJet 300--شخصی/اداری
اسکنر HP Scanjet 200HP ScanJet 200مشاهدهشخصی/اداری
HP ScanJet Pro 2500 f1
HP ScanJet G4010--اداری
HP Scanjet 8270
HP Scanjet N6310
HP Scanjet G2710
HP ScanJet 5590--اداری