از گاراژی در پالوآلتو آغاز شد تا امروز در جایگاه رهبران فناوری جهان قرار گیرد. HP از زمان تاسیس خود در سال 1939 به طور قابل ملاحضه ای رشد کرده و تکامل یافته است. با لحظه های کلید کمپانی HP همراه باشید.

آغاز کار HP1938

آغاز کار HP

بیل و داو کار خود را در گاراژی اجازه ای و با سرمایه 538 دلار آمریکا که البته شامل پول نقد و تجهیزات بود آغاز کردند. 

 

HP اولین محصول خود را توسعه داد

1938

HP اولین محصول خود را توسعه داد

بیل و داو اولین محصول HP را که یک مقاومت-خازن نوسان ساز صوتی خود را برای استفاده در تجهیزات تست صوتی تولید کردند. نام این محصول HP 200A بود.

 

نوسان ساز برای والت دیزنی1938

نوسان ساز برای والت دیزنی

والت دیزنی 8 دستگاه از مدل 200B را برای آماده سازی فیلم Fantasia خود سفاش داد.

 

 

هیولت - پاکارد یا پاکارد - هیولت؟1939

هیولت – پاکارد یا پاکارد – هیولت؟

بیل و داو شراکت خود را رسمی و با استفاده از دو روی سکه نام کسب و کار خود را تعیین کردند.

 

Hp از گاراژ خارج شد1940

Hp از گاراژ خارج شد

HP از گاراژ اولیه خود به ساختمانی اجاره ای در پالو آلتو نقل مکان کرد.