پرینترهای مخزنی قابل شارژ جوهرافشان اپسون

روش انقلابی پرینت بدون نیاز به کارتریج

شامل تا بیش از 1 سال جوهر در جعبه

پرینترهای مخزنی قابل شارژ جوهرافشان اپسون"

در مورد پرینت متفاوت فکر کنید

پرینترهای مخزنی پیشگام اپسون برای تغییر رابطه شما با پرینت کردن طراحی شده اند. با جوهر کافی برای پرینت در یک سال جایی برای نگرانی شما به منظور خرید یا تعویض کارتریج وجود نداشته و این کار پرینت را ساده تر می کند.

پرینترهای مخزنی قابل شارژ جوهرافشان اپسون

پرینت رنگی و صرفه جویی

  • صرفه جویی تا 80٪ در جوهر با بطری های جایگزین شونده کم هزینه.
  • با پرینت بدون نیاز به کارتریج از شر پیغام های out-of-ink راحت شوید.
  • مخزن های جوهر اپسون بیش از 1 سال جوهر در جعبه همراه هستند.