شمارهابعادمحل نمایشمدت نمایشقیمت (تومان)
1790 در 350بالای وبلاگ و دسته هایک ماه150,000
2700 در 50پاراگراف دوم مطالب وبلاگیک ماه50,000
3700 در 400انتهای محتوای وبلاگیک ماه100,000
41100 در 150انتهای محتوای نقد و بررسییک ماه70,000